För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2023-03-26

Så skapas pensionen under många år av företagande

Att spara till en anständig pension är inget som sker över en natt. De flesta företagare kommer att successivt bygga upp ett pensionskapital under många år. För den vanlige anställde finns bland annat kollektivavtal som bevakar att det sätts av pengar. Företagaren måste däremot bevaka detta själv.

Risken att man missar detta med att planera för pensionering och eventuell sjukdom är störst för nystartade företag och riktigt små företag.

I ett annat blogginlägg har jag tagit upp möjligheten att spara i en direktpension, men här koncentrerar jag mig på möjligheten att spara i så kallad P-försäkring. Det absolut vanligaste alternativet för att sätta av till ett pensionskapital.

Här kommer några tanker och tips som kommer att stärka företagarens möjlighet till en anständig pension.


  • Ta ut lön. Genom att ta ut lön så betalar du avgifter som går till din pensionering. Upp till brytpunkten som för 2023 ligger på drygt 51 000 per månad betalar du bara kommunal skatt och upp till denna nivå är det oftast mera lönsamt att ta lön i stället för utdelning. Skatten på utdelning ger nämligen inga pensionsförmåner.
  • Pensionssparande via försäkring kan ske upp till 35 procent av inkomsten dock högst 10 prisbasbelopp per år. Om du tar en någorlunda marknadsmässig lön så kan en tumregel vara att sätta av cirka 6 procent beräknat på lönen till din pensionering.
  • En annan försiktighetsåtgärd man bör överväga som företagare är att komplettera sitt pensionssparande med en sjukförsäkring som täcker upp för inkomstbortfallet vid sjukdom. Genom försäkringskassan får vi bara 80 procent av lönen vilket kan vara tufft att leva på om sjukperioden blir längre än några veckor.
  • Är du redan pensionerad eller kommer att bli det inom en snar framtid? Tänk på att när du arbetar som anställd eller företagare, och har uppnått pensionsåldern, så kommer varje tjänad krona fortfarande att stärka, inte bara din ekonomi just nu, utan det stärker också din pension. Dessutom har du som pensionär extra förmånliga skatteregler. Du har lägre skatt och du betalar lägre arbetsgivaravgift.

Lycka till med din planering.


Mats Dahlberg


Andra blogginlägg