För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2023-04-15

Sanktionsavgifter på miljoner till redovisningsbyråer vid brott mot penningtvättslagen

Ett antal redovisningsbyråer har fastnat i länsstyrelsens kontroller för att motverka penningtvätt. Länsstyrelsen publicerar på sin webb de ingripanden man gjort under åren 2018 till och med dagens datum. Bland de som fått sanktionsavgifter finns både små och stora företag.

Under 2023 har bland annat redovisningsbyrån Accountor fått sanktionsavgifter på 5 miljoner kronor, något som också kommenteras i Dagens Industri. Men tittar man bakåt i tiden så är det en lång rad företag som meddelats beslut om sanktionsavgift.

Granskningarna visar att bolagen inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagens rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.


Länsstyrelsens granskning avslöjar alltså de brister som kan finnas i organisationen och som kan, har eller riskerar att kunna utnyttjas i penningtvättssyfte.

Det är emellertid inte helt enkelt att skydda sig som redovisningsbyrå, eller enskild konsult, från att bli utnyttjad av personer som har kriminella avsikter.

Vår kurs Penningtvätt och finansiering av terrorism - för byråer är mycket uppskattad och handlar om hur vi kan förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Kursen ger handfast vägledning - både för den som ansvarar för företaget och den enskilde medarbetaren.

Läs mera om kursen och är du redovisningskonsult så ska du inte missa detta.

Länk till mera information...


  Förslag till kurs om du vill lära mera....

Andra blogginlägg