Deklarera för Handelsbolag och delägare 2024

Deklarera för Handelsbolag och delägare 2024

Att deklarera för ett handelsbolag kan vara en riktig utmaning. Reglerna är på många sätt krångliga och sättet att lägga beskattningen hos respektive delägare gör det inte lättare. I den här kursen diskuterar vi deklaration för ett handelsbolag som har både fysisk person och juridisk person som delägare. Vi pekar på speciella förhållanden som kan vara viktiga att känna till.

I materialet visar vi genom exempel på de olika deklarationsblanketterna hur reglerna tillämpas i praktiken.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Handelsbolagets redovisning och beskattning
 • Skattemässiga justeringar på bolagsnivå
 • Försäljning av aktier i handelsbolaget
 • Näringsbetingade aktier
 • Marknadsnoterade aktier
 • Fysisk och juridisk person som delägare
 • Utdelning på aktier
 • Försäljning av fastighet i handelsbolaget
 • Återföring av värdeminskningsavdrag
 • Juridisk person och fastighetsfållan
 • Vad är betydande omfattning i samband med fastighetsförsäljning?
 • Justerad anskaffningsutgift JAU
 • Särskilda deklarationsposter för fysisk person
 • Bilförmån i handelsbolag
 • Privata inkomster och utgifter i handelsbolaget
 • Lokal i egen bostad
 • Räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Expansionsfond
 • Pensionskostnader
 • Egenavgifter
 • Sjukpenning
 • Lån från handelsbolaget
 • Kapitaltillskott

Ur kursinnehållet:

 • Handelsbolagets redovisning och beskattning
 • Skattemässiga justeringar på bolagsnivå
 • Försäljning av aktier i handelsbolaget
 • Näringsbetingade aktier
 • Marknadsnoterade aktier
 • Fysisk och juridisk person som delägare
 • Utdelning på aktier
 • Försäljning av fastighet i handelsbolaget
 • Återföring av värdeminskningsavdrag
 • Juridisk person och fastighetsfållan
 • Vad är betydande omfattning i samband med fastighetsförsäljning?
 • Justerad anskaffningsutgift JAU
 • Särskilda deklarationsposter för fysisk person
 • Bilförmån i handelsbolag
 • Privata inkomster och utgifter i handelsbolaget
 • Lokal i egen bostad
 • Räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Expansionsfond
 • Pensionskostnader
 • Egenavgifter
 • Sjukpenning
 • Lån från handelsbolaget
 • Kapitaltillskott

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med företagets redovisning och ekonomi och som ska deklarera för handelsbolag och dess delägare under 2024.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha en god uppfattning om hur beskattningen av handelsbolag är uppbyggd och hur inkomstdeklarationen ska upprättas.

Förkunskaper

Vi förutsätter att du har kunskap i redovisning, hur man periodiserar inför, och upprättar, bokslutet och att du har viss erfarenhet av skattefrågor och deklaration för fysisk person och näringsverksamhet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.