Kurser där vi lär oss Excel

Excel är ett praktiskt verktyg för alla som vill kunna förstå och kommunicera företagets ekonomi. Vi har ett antal kurser där vi lär oss att använda Excel.
Excel för ekonomer

Att lära sig Excel är viktigt för dig som arbetar med företagets ekonomi. Det är kanske det viktigaste analysverktyget för ekonomer. I denna kurs lär vi ut hur man använder Excel med fokus på ekonomifrågor och de funktioner som gör Excel så användbart. Kursen består av 35 lektioner och 24 arbetsuppgifter.

Omfattar: 5 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen faktagranskad den 2023-10-14  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
19-1710
Excels finansiella funktioner

Excel är ett av företagsekonomens viktigaste, och mest flexibla, verktyg. I den här kursen ägnar vi oss åt några av de kraftfulla funktionerna som vi använder i företagets ekonomi- och finansverksamhet. Kursen består av både teori och praktiska exempel.

Omfattar: 2,5 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
23-1711
Hur man skapar lönsam tillväxt

Hur får man ett företag att växa samtidigt som man behåller eller ökar lönsamheten? Det är en fråga som många företagsledare ställer sig. I den här kursen går vi igenom de verktyg som man använder i planeringen för växande företag. Vi arbetar metodiskt och stegvis. Du lär dig genom tydliga exempel. Vi visar hur man långsiktigt kan planera för att växa med lönsamhet. I kursmaterialet ingår en praktisk Excellmall som kan användas för att beräkna och simulera effekterna av olika beslut.

Omfattar: 2,5 timmar inom redovisning ekonomistyrning planering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1522
Lönsamma investeringar - En praktisk kurs i investeringskalkylering

Vad är det som gör en investering lönsam? Investeringar är ofta beslut som medför risker. I den här kursen lär du dig hur och när en investering blir lönsam. Vi räknar praktiskt på olika kalkyler. Vi visar hur man tar hänsyn till de parametrar som kännetecknar en lyckad investering. I kursen visar vi hur man kan använda mallar för kalkylering med Excel. Praktiska exempel på användning.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1521
Pivottabeller i Excel

Excel är ett av företagsekonomens viktigaste, och mest flexibla, verktyg. Pivottabeller är en funktion som man garanterat har stor nytta av. Det är ett fantastiskt verktyg för att skapa rapporter och presentationer utifrån stora datamängder. I denna kurs lär du dig att skapa och använda pivottabeller. Kursen har många praktiska exempel.

Omfattar: 2 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1712