Använd tid och pengar smart med kurser online

Ekonomiutbildning på distans


Utbildningar inom företagsekonomi med certifikat

Utbilda dig inom företagsekonomi på distans. Alla studier sker online vilket ger dig maximal frihet att styra själv.

Kurserna är indelade i kursblock med möjlighet att tentera för ett certifikat inom respektive block. Kursmaterialet består av olika delkurser ur vårt omfattande kursutbud samt inläsningsmaterial och särskilda instuderingsuppgifter. Du får en särskild arbetsyta i vårt kurssystem där du kommunicerar med handledare.

Under kurstiden får du olika uppgifter som du ska lösa och redovisa.


Studieplanering och kursavsnitt

Öppna ett kursblock så ser du vilka kurser som ingår i respektive block. Markeringar visar vilka kurser du redan startat (en orange markering) och vilka kurser du fullbordat och fått ett kursintyg för (en grön markering). Då vissa delkurserna förekommer i flera kursblock så är det möjligt att byta dig uppåt eller nedåt mellan kursblocken.

 

Anmälan till ett kursblock ska ske senast den 31 mars 2021 om du vill vara säker på att kunna tentera under 2021. Kursavgiften är 2 495 kronor plus moms och inkluderar avgift för ordinrie tentamen (online och muntlig) samt handledning och arbetsuppgifter. Fakturering sker i samband med din anmälan till kursblocket. Faktura betalas inom 10 dagar. Eventuell omtentamen debiteras med 1 950 kr plus moms.


Arbetsuppgifter och handledarstöd

När du anmält dig till ett kursblock får du en egen digital arbetsyta för kommunikation med handledare. Genom speciella arbetsuppgifter kommer du att befästa dina kunskaper och förbereda dig för tentamen.


Kunskapstester inför tentamen

När du gjort samtliga delkurser i ett kursblock, eller när handledaren anser att du är redo, öppnas möjligheten att göra kunskapstester inför tentamen. Du kan inte delta i certifieringstentamen innan du gjort kursblockets kunskapstester och de arbetsuppgifter som ingår i kursblocket.

Kunskapstesten består av en mängd frågor inom det block som du just genomfört.


Certifiering

När du gjort samtliga delkurser i ett kursblock och genomfört kunskapstesterna kan du genomföra en tentamen för ett certifikat. Gör en intresseanmälan så får du mera information.

Tentamen 2021

Tentamen för certifikat genomförs vid ETT tillfälle detta år. Ordinarie tentamen den 26 augusti 2021. Det är samma tentamensdag för samtliga kursblocken. Möjlighet till omtentamen ges den 28 oktober 2021.

Tentamen startat klockan 8:00 och ska slutredovisas senast klockan 14:00. Du har alltså sex timmar på dig att genomföra din skriftliga tentamen och du gör det via din dator.

Vid godkänd skriftlig tentamen kommer du också att få några tentamensfrågor som du ska besvara muntligen i ett enskilt onlinemöte. Tid för detta överenskommes separat med varje kursdeltagare.


Ytterligare kostnader för att studera på distans

Du måste ha ett giltigt kursabonnemang under kurstiden och när du tenterar. Samtliga årsabonnemang ger rätt att delta.. Rekommenderad kurslitteratur bekostar du själv. Se respektive kursblock för information om detta. Det mesta av delkursernas referensmaterial för instudering är digitalt och ingår i de olika delkurserna.

Kostnaden för att delta i en distansutbildning med tentamen och certifiering är 2 495 kr, moms tillkommer, och du ska ha ett giltigt abonnemang under utbildningstiden.


Boka dig direkt

Här bokar du dig för att genomföra någon av våra distansutbildningar? Anmäl dig så kan du komma igång direkt! Har du frågor så ring oss på 023-669 50 00.

 

Din anmälan till distansutbildning