Samtliga kursblock ingår i årsabonnemanget

Ekonomiutbildning på distans


Utbildningar inom företagsekonomi med certifikat

Utbilda dig inom företagsekonomi på distans. Alla studier sker online vilket ger dig maximal frihet att styra själv.

Kurserna är indelade i kursblock med möjlighet att tentera för ett certifikat inom respektive block. Kursmaterialet består av olika delkurser ur vårt omfattande kursutbud samt inläsningsmaterial och särskilda instuderingsuppgifter. Du får en särskild arbetsyta i vårt kurssystem där du kommunicerar med handledare.

Under kurstiden får du olika uppgifter som du ska lösa och redovisa.


Studieplanering och delkurser

Öppna ett kursblock (välj ovan) så ser du vilka delkurser som ingår i respektive block. En förteckning över moment som ingår i blocket finns till höger på sidan.

När du är inloggad så visar markeringar vilka delkurser du redan startat (orange markering) och vilka delkurser du fullbordat och fått ett kursintyg för (grön markering). Då vissa delkurserna förekommer i flera kursblock så är det möjligt att byta kursblock utan att göra om delkursen.

 

Planera dina studier så att du hinner genomföra samtliga delkurser i det kursblock som du vill tentera. Vårt råd är att anslå ett år till att geomföra ett kursblock.

 

Vill du inte tentera men studera ett kursblock ändå? Då alla delkurser ingår i ditt anonnemnag så kan du genomföra ett kursbloch utan tentamen. Dina studier kommer då att framgå av delkursernas kursintyg och av den årliga kompetensprofilen som sammanfattar det du gjort under ett kalenderår. (Läs mera om kursintyg och kompetensprofil här.)


Arbetsuppgifter och handledarstöd

När du anmält dig till tentamen i ett kursblock får du en egen digital arbetsyta för kommunikation med handledare. Genom speciella arbetsuppgifter kommer du att befästa dina kunskaper och förbereda dig för tentamen. Dessa övningsuppgifter görs tillgängliga digitalt när vi uppfattar att du gjort cirka 80 procent av delkurserna i kursblocket.


Kunskapstester inför tentamen

När du gjort samtliga delkurser i ett kursblock, eller när handledaren anser att du är redo, öppnas möjligheten att göra kunskapstester. Du kan då repetera kontrollfrågor och arbetsuppgifter i samtliga delkurser. Uppgifterna genereras slumpmässigt och du väljer själv hur många uppgifter du vill göra.


Certifiering

När du gjort samtliga delkurser i ett kursblock kan du göra tentamen för ett certifikat. Du kan inte tentera innan du gjort kursblockets delkurser och de arbetsuppgifter som ingår i kursblocket.

Tentamen 2022 - datum och avgifter

Tentamen för certifikat genomförs vid ETT tillfälle 2022. Ordinarie tentamen den 26 augusti 2022. Det är samma tentamensdag för samtliga kursblock. Möjlighet till omtentamen ges den 28 oktober 2022.

Tentamen startat klockan 8:00 och ska slutredovisas senast klockan 14:00. Du har alltså sex timmar på dig att genomföra din skriftliga tentamen och du gör det via din dator.

Efter godkänd skriftlig tentamen kommer du också att få några tentamensfrågor som du ska besvara muntligen i ett enskilt onlinemöte. Tid för detta överenskommes separat med varje kursdeltagare.

 

Anmälan för tentamen i ett kursblock ska ske senast den 31 mars 2022 om du vill vara säker på att kunna tentera under 2022. Tentamensavgiften är 2 495 kronor plus moms och inkluderar ordinrie tentamen (online och muntlig) samt handledning och arbetsuppgifter. Fakturering sker i samband med din anmälan till tentamen. Faktura betalas inom 10 dagar. Eventuell omtentamen debiteras med 1 950 kr plus moms.

Du måste ha ett giltigt kursabonnemang under kurstiden och när du tenterar. Samtliga årsabonnemang ger rätt att delta. Rekommenderad kurslitteratur bekostar du själv. Se respektive kursblock för information om detta. Det mesta av delkursernas referensmaterial för instudering är digitalt och ingår i de olika delkurserna.


Boka dig direkt

Här bokar du dig för att genomföra någon av våra distansutbildningar med tentamen för certifikat? Anmäl dig så kan du komma igång direkt! Har du frågor så ring oss på 023-669 50 00.

 

Din anmälan till distansutbildning