Samtliga kursblock ingår i årsabonnemanget

Yrkesutbildningar på distans


Utbildningar inom företagsekonomi med certifikat

Utbilda dig inom företagsekonomi på distans. Alla studier sker online vilket ger dig maximal frihet att styra själv.

Yrkesutbildningarna är indelade i kursblock med möjlighet att tentera för ett certifikat inom respektive utbildningsblock. Kursmaterialet består av olika delkurser ur vårt omfattande kursutbud samt inläsningsmaterial och särskilda instuderingsuppgifter.

Du får en särskild arbetsyta i vårt kurssystem där du kommunicerar med handledare och specialanpassade arbetsuppgifter som befäster dina kunskaper och förbereder dig för tentamen. Du har också möjlighet att diskutera olika frågor med din handledare via e-post och videomöten. Arbetsuppgifterna redovisar du direkt i kurssystemet.


Studieplanering och delkurser

Öppna en yrkesutbildning (välj ovan) så ser du vilka delkurser som ingår i respektive utbildning. En förteckning över moment som ingår i blocket finns till höger på sidan.

När du är inloggad så visar markeringar vilka delkurser du redan startat (orange markering) och vilka delkurser du fullbordat och fått ett kursintyg för (grön markering). Då vissa delkurserna förekommer i flera utbildningar så är det möjligt att byta inriktning utan att göra om delkursen.

 

Att studera på distans är flexibelt och passar de flesta. Du måste naturligtvis planera sina studier så att du hinner genomföra samtliga delkurser i den utbildning där du vill tentera. Om du ska studera samtidigt som du jobbar så är vårt råd att anslå ett år till att geomföra en yrkesutbildning. Förutom de olika delkurserna så kommer du att göra arbetsuppgifter inom samtliga av utbildningens områden. Se mera under varje yrkesutbildning..

 

Vill du inte tentera så kan du naturligtvis göra delkurserna ändå. Det är fullt möjligt då alla delkurser ingår i ditt kurspaket (anonnemnag). Dina studier kommer då att framgå av delkursernas kursintyg och av den årliga kompetensprofilen som sammanfattar det du gjort under ett kalenderår. (Läs mera om kursintyg och kompetensprofil här.)


Arbetsuppgifter och handledarstöd

När du anmält att du vill genomföra en yrkesutbildnig och avsluta med tentamen får du en egen digital arbetsyta för kommunikation med handledare. Genom speciella arbetsuppgifter kommer du att befästa dina kunskaper och förbereda dig för tentamen. Dessa arbetsuppgifter görs tillgängliga digitalt när handledaren uppfattar att du gjort cirka 80 procent av delkurserna i urbildningen.


Kunskapstester inför tentamen

När du gjort samtliga delkurser i en yrkesutbildning, eller när handledaren anser att du är redo, öppnas möjligheten att göra kunskapstester. Du kan då repetera kontrollfrågor och arbetsuppgifter i samtliga delkurser. Uppgifterna genereras slumpmässigt och du väljer själv hur många uppgifter du vill göra.


Certifiering

När du gjort samtliga delkurser i en yrkesutbildning samt arbetsuppgifterna som handledaren förser dig med kan du göra tentamen för ett certifikat. Du kan inte tentera innan du gjort utbildningens delkurser och de arbetsuppgifter som ingår i den.

(Möjligheten att tentera under 2022 är stängd och vi tar inte emot några fler deltagare i år. Du kan anmäla dig för tentamen till 2023.)

Tentamen 2023 - datum och avgifter

Tentamen för certifikat genomförs vid ETT tillfälle 2023. Ordinarie tentamen den 2023-08-25. Det är samma tentamensdag för samtliga yrkesutbildningar. Möjlighet till omtentamen ges den 2023-10-27.

Tentamen startat klockan 8:00 och ska slutredovisas senast klockan 14:00. Du har alltså sex timmar på dig att genomföra din skriftliga tentamen och du gör det på distans via din dator.

Efter godkänd skriftlig tentamen kommer du också att få några tentamensfrågor som du ska besvara muntligen i ett enskilt onlinemöte. Tid för detta överenskommes separat med varje kursdeltagare.

 

Anmälan för tentamen i en utbildning ska ske senast den 2023-03-31 om du vill vara säker på att kunna tentera under 2023. Tentamensavgiften är 2 495 kronor plus moms och inkluderar ordinrie tentamen (online och muntlig) samt handledning och arbetsuppgifter. Fakturering sker i samband med din anmälan till utbildningen. Faktura betalas inom 10 dagar. Eventuell omtentamen debiteras med 1 950 kr plus moms.

Du måste ha ett giltigt kurspaket (årsabonnemang) under kurstiden och när du tenterar. Samtliga årsabonnemang ger rätt att delta. Rekommenderad kurslitteratur bekostar du själv. Se respektive utbildning för information om detta. Det mesta av delkursernas referensmaterial för instudering är digitalt och ingår i de olika delkurserna.


Boka dig direkt

Här bokar du dig för att genomföra någon av våra yrkesutbildningar på distans med tentamen för certifikat. Anmäl dig så kan du komma igång direkt! Har du frågor så ring oss på 023-669 50 00.

 

Din anmälan till distansutbildning