Deklarera för Aktiebolag 2024

Deklarera för Aktiebolag 2024

I den här kursen lär du dig att upprätta deklaration för ett aktiebolag, samtidigt som du lär dig de centrala skattereglerna för aktiebolag.

När vi sedan gör en deklaration tillsammans så utgår vi från ett antal uppgifter i ett bolags bokslut och arbetar oss igenom deklarationen steg för steg.

Du får alltså både en genomgång av viktiga skatteregler för aktiebolaget och därefter går vi igenom praktiska exempel och detaljer direkt på deklarationsblanketterna. Fokus kommer där att ligga på hur man hanterar och genomför skattemässiga justeringar.

Du får också en del praktiska tips i genomgången av många av de skatte- och redovisningsregler som påverkar bokslut och beskattning.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Beskattning av aktiebolag
  • Deklarationsprocessen
  • Beskattningsår och skatteuttag
  • Hantering av förlust i bolaget
 • Skattemässiga justeringar
 • Avdragsgillt och inte avdragsgillt
 • Periodiseringsfond
 • Avkastningsskatt
 • Ägarens och övriga anställdas pensionskostnader
 • Innehav och försäljning av aktier och andelar
  • Värdering av innehav
  • Utdelning
  • Vinst och förlust på aktier
  • Olika typer av aktier
 • Koncernbidrag - mottaget och lämnat
 • Transaktioner mellan bolag och ägare
  • Förbjudna lån
  • Varu- och tjänsteuttag
  • Aktieägartillskott
  • Utdelning och utdelningsutrymme
 • Värdering av tillgångar och skulder i bolaget
 • Försäljning av fastighet
 • Försäljning av marknadsnoterade aktier
 • Ränteavdragsbegränsningar
 • Blanketter och blankettexempel
 • Referensmaterial

Ur kursinnehållet:

 • Beskattning av aktiebolag
  • Deklarationsprocessen
  • Beskattningsår och skatteuttag
  • Hantering av förlust i bolaget
 • Skattemässiga justeringar
 • Avdragsgillt och inte avdragsgillt
 • Periodiseringsfond
 • Avkastningsskatt
 • Ägarens och övriga anställdas pensionskostnader
 • Innehav och försäljning av aktier och andelar
  • Värdering av innehav
  • Utdelning
  • Vinst och förlust på aktier
  • Olika typer av aktier
 • Koncernbidrag - mottaget och lämnat
 • Transaktioner mellan bolag och ägare
  • Förbjudna lån
  • Varu- och tjänsteuttag
  • Aktieägartillskott
  • Utdelning och utdelningsutrymme
 • Värdering av tillgångar och skulder i bolaget
 • Försäljning av fastighet
 • Försäljning av marknadsnoterade aktier
 • Ränteavdragsbegränsningar
 • Blanketter och blankettexempel
 • Referensmaterial

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med företagets redovisning och ekonomi och som ska deklarera för ett aktiebolag.

Kursmål

Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, ha god kunskap om hur beskattningen av aktiebolag sker och hur bolagets inkomstdeklarationen ska upprättas.

Förkunskaper

Vi förutsätter att kursdeltagaren har kunskap i redovisning, hur man periodiserar inför bokslutet och har viss erfarenhet av skattefrågor och deklaration för näringsverksamhet.

I kursens deklarationsexempel utgår vi från ett redan upprättat bokslut.

Kursintyg

Den som genomför kursens samtliga videoavsnitt och arbetsuppgifter får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.