Deklaration 2 - Inkomst av Näringsverksamhet 2024

Deklaration 2 - Inkomst av Näringsverksamhet 2024

I kursen går vi igenom en stor del av de regler som styr beskattningen och även bokslutet i enskild näringsverksamhet. Inkomstdeklarationen ska ju bygga på ett upprättat bokslut. Kursen handlar alltså om beskattning av fysisk persons näringsverksamhet.

Vi tittar på ett antal kritiska frågor som rör både intäkter och kostnader. Sådant man bör känna till och behärska för att kunna upprätta deklarationen.


Vi arbetar oss igenom ett övningsexempel från ett upprättat bokslut och gör en genomgång av deklarationen för företaget.

Jobbar man med företagets redovining så märker man snabbt att många redovisningsfrågor bara kan lösas om man behärskar skattereglerna. Vissa områden inom redovisningen är också kopplade så att skattereglerna styr värdering och redovisning.

Deklarationen är dessutom sista möjligheten att rätta fel som kan finnas i redovisningen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Kopplingar mellan redovisning och beskattning
 • Beskattning av näringsverksamhet - fysisk person
 • Värdering av varu- och materiallager
 • Värdering och värdeminskning av anläggningstillgångar
 • Intäkter
 • Periodiseringsfrågor
 • Speciella typer av ersättningar
 • Inkomstdelning möjlig i vissa fall
 • Obeskattade reserver
 • Periodiseringsfonder
 • Räntefördelning
 • Aktiv eller passiv näringsverksamhet
 • Expansionsfond
 • Avdragsgillt eller inte avdragsgillt
 • Skattemässiga justeringar
 • Skatteplanering - föetag och individ
 • Arbetsuppgifter
 • Blankettexempel

Ur kursinnehållet:

 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Kopplingar mellan redovisning och beskattning
 • Beskattning av näringsverksamhet - fysisk person
 • Värdering av varu- och materiallager
 • Värdering och värdeminskning av anläggningstillgångar
 • Intäkter
 • Periodiseringsfrågor
 • Speciella typer av ersättningar
 • Inkomstdelning möjlig i vissa fall
 • Obeskattade reserver
 • Periodiseringsfonder
 • Räntefördelning
 • Aktiv eller passiv näringsverksamhet
 • Expansionsfond
 • Avdragsgillt eller inte avdragsgillt
 • Skattemässiga justeringar
 • Skatteplanering - föetag och individ
 • Arbetsuppgifter
 • Blankettexempel

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med företags redovisning och ekonomi. Du är redovisningskonsult eller, på annat sätt, jobbar med företags praktiska ekonomihantering.

Kursmål

Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, ha en god uppfattning om hur beskattning av näringsverksamhete är uppbyggt och hur beskattning av fysiska personer som driver företag sker.

Förkunskaper

Kursen är praktisk och vi går igenom tillämpliga delar av både skatte- och redovisningsreglerna och visar genom exempel från deklarationsblanketten. Vi förutsätter att kursdeltagaren har kunskap i redovisning och har jobbat med praktisk bokföring.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.