Kurser koncernredovisning

När företag äger varandra uppstår en rad intressanta frågor. Vill man förstå den samlade ekonomin så måste man behärska koncernredovisning. Men det finns mer att tänka på. Här är några kurser inom både redovisning och beskattning som berör ämnet koncern och mellanhavanden mellan bolag och ägare.
Aktieägartillskott – i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

Detta är en fördjupning i ämnet Associationsrätt och Skatterätt. I kursen behandlar diskuterar vi aktieägartillskott ur flera perspektiv. Vi ser på de juridiska aspekterna, bokföringen samt de skattemässiga frågorna. Vi gör även en jämförande granskning av lån från ägare till eget bolag.

Omfattar: 2,5 timmar inom juridik-företagsekonomi-beskattning-redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1453
Koncernbidrag - Skatteplanering i företagsgrupp

Koncernbidrag innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat inom en koncern. Genom koncernbidrag finns det alltså en möjlighet att fördela resultatet mellan företag. I den här kursen ser vi på vilka förutsättningarna är för att göra detta.

Omfattar: 1 timmar inom beskattning företag skatteplanering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1232
Koncernredovisning

I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen. Vi lär oss tekniken för att upprätta koncernens resultat- och balansräkningar. En kurs i koncernredovisning. Detta är en fördjupningskurs i externredovisning.

Omfattar: 6 timmar inom Redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1102
Koncernredovisning - Förvärvsanalys

Kursen är en fördjupning i Koncernredovisning och förvärvsanalys. Hur hanterar man olika förvärvssituationer och prissättningar av förvärvade andelar. Här bygger vi vidare på redan inhämtade kunskaper i koncernredovisning.

Omfattar: 6 timmar inom redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
19-1120
Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare

Detta är en fördjupning i ämnet Associationsrätt. I kursen behandlar vi reglerna i aktiebolagslagen som gäller värdeöverföring och lån.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1452
Årsredovisning enligt K2 och K3 - Fördjupning

Denna kurs går systematiskt igenom årsredovisning i K2 och K3 och visar överskådligt hur reglerna ska tillämpas.

Omfattar: 7 timmar inom årsredovisning - fördjupning. Kursen faktagranskad den 2023-09-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
21-1151