För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

Bokslut - ett kvitto på hur det gått

Bokslutet är ett intressant kvitto på hur det gått - under året , om det är ett årsbokslut, eller under månaden om det är ett månadsbokslut.

Alla som har kontakt med företag i någon form av ekonomisk relation bör ha kunskaper om de värderingsregler som styr upprättandet av bokslutet.

Med hjälp av bokslutet kan man också göra antaganden om framtiden. Man kan mäta sig mot sina konkurrenter och kolleger och man kan mäta sig mot sitt historiska jag.

Bokslutets rapporter är kanske de dokument som bäst berättar för företagets intressenter vad detta är för verksamhet.


  Förslag till kurs om du vill lära mera....

Andra blogginlägg