Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2024

Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2024

Denna deklarationskurs handlar om beskattning av äger av kvalificerade aktier och andelar och hur utdelning och kapitalvinst ska deklareras på blankett K10.

Att äga kvalificerade aktier eller andelar innebär att man är ägare i ett fåmansföretag och att man är aktiv i betydande omfattning genom att arbeta i företaget. Det här är ett omfattande och komplicerat regelverk och vi förklarar det genom exempel.


Kursen handlar om aktieägare som jobbar i eget företag, vilket torde gälla de allra flesta aktieägarna i de mindre företagen.

Vi räknar på olika alternativ vid beskattning av utdelning och genomför även en aktieförsäljning. I kursen har vi tydliga exempel och visar hur blankett K10 ska fyllas i.

Vi gör också en summering av de speciella skatteregler som gäller lön och utdelning i fåmansaktiebolag.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Blankett K10 eller K12?
 • Kvalificerade andelar
 • Utomståenderegeln
 • Indirekt ägande
 • Gränsbeloppet - allmänt
 • Beskattning av utdelning inom och över gränsbeloppet
 • Aktier förvärvade under beskattningsåret
 • Investeraravdraget
 • Två sätt att beräkna gränsbeloppet
 • Förenklingsregeln
 • Huvudregeln - Omkostnadsbeloppet
 • Huvudregeln - Lönebaserade utrymmet
 • Lönekravet - blankettexempel
 • Löneutrymmet - blankettexempel
 • Tak för lönebaserat utrymme
 • Huvudregeln - Sparat utdelningsutrymme
 • Tjänstebeskattad utdelning
 • Försäljning av kvalificerade andelar
 • Beskattning av kapitalvinst - blankettexempel
 • Förlust vid försäljning av kvalificerade andelar
 • Konkurs och likvidation
 • Kompletta blankettexempel
 • Referensmaterial för den som vill fördjupa sig

Ur kursinnehållet:

 • Blankett K10 eller K12?
 • Kvalificerade andelar
 • Utomståenderegeln
 • Indirekt ägande
 • Gränsbeloppet - allmänt
 • Beskattning av utdelning inom och över gränsbeloppet
 • Aktier förvärvade under beskattningsåret
 • Investeraravdraget
 • Två sätt att beräkna gränsbeloppet
 • Förenklingsregeln
 • Huvudregeln - Omkostnadsbeloppet
 • Huvudregeln - Lönebaserade utrymmet
 • Lönekravet - blankettexempel
 • Löneutrymmet - blankettexempel
 • Tak för lönebaserat utrymme
 • Huvudregeln - Sparat utdelningsutrymme
 • Tjänstebeskattad utdelning
 • Försäljning av kvalificerade andelar
 • Beskattning av kapitalvinst - blankettexempel
 • Förlust vid försäljning av kvalificerade andelar
 • Konkurs och likvidation
 • Kompletta blankettexempel
 • Referensmaterial för den som vill fördjupa sig

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med redovisning och skattefrågor i fåmansaktiebolag och ska upprätta en inkomstdeklaration under 2024 för inkomster under beskattningsåret 2023.
Det innebär i praktiken alla egna företagare som driver aktiebolag, redovisningskonsulter och redovisningspersonal i fåmansföretag.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna deklarera utdelning och kapitalvinst från kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i beskattningsrätt och personbeskattning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.