Nyhetsuppdateringar

Som företagare eller ekonomikonsult måste man hänga med i utvecklingen. Här har vi samlat ett antal kurser som innehåller nyhetsuppdateringar. Det kan vara ny lagstiftning, intressanta rättsfall eller andra förändringar i företagens regelverk.
Bokföringsbrott

Det finns många risker förknippade med rollen som redovisningskonsult, revisor eller ekonomichef, men den känsligaste delen av redovisningskedjan kan faktiskt vara när man biträder med grundbokföringen.

Som redovisningskonsult och revisor finns det alltid risk att man blir en del av sina kunders misstag genom brist på uppmärksamhet, brist på kunskap eller bristande rutiner och erfarenhet.

Omfattar: 2,5 timmar inom redovisning bokslut rapportering. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1175
Deklaration 1 - Inkomst av tjänst och kapital 2024

I kursen lär du dig att deklarera för en fysisk persons inkomster från tjänst och kapital. Vi säljer bland annat både aktier, villa och bostadsrätt.

Omfattar: 6 timmar inom beskattning deklaration. Kursen faktagranskad den 2024-02-12  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
24-1211
Deklaration 2 - Inkomst av Näringsverksamhet 2024

I denna kurs lär vi oss att deklarera inkomst från näringsverksamhet. Det är fysisk persons enskilda firma eller fysisk delägare i handelsbolag. Kursen innehåller både teori och praktiska exempel samt övningar direkt på deklarationsblanketten.

Omfattar: 6 timmar inom beskattning näringsverksamhet deklaration. Kursen faktagranskad den 2024-02-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1212
Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2024

Kursen Deklaration K10 för dig som ska deklarera för ägare i fåmansaktiebolag. Här handlar det om deklaration av bland annat utdelning på kvalificerade andelar och försäljning av aktier.

Omfattar: 3 timmar inom beskattning deklaration 3:12-reglerna K10. Kursen faktagranskad den 2024-03-17  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1215
Deklarera för Aktiebolag 2024

I denna kurs lär vi oss att deklarera för ett aktiebolag, samtidigt som du också lär dig de centrala skattereglerna. Vi säljer både fastighet och aktier och ser hur detta ska hanteras i deklarationen. Vi gör också en genomgång av de kopplade områdena mellan redovisning och beskattning.

Omfattar: 3 timmar inom Skatt - fördjupning. Kursen faktagranskad den 2024-04-17  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1225
Ekonomisk familjerätt

Detta är en kurs i Ekonomisk familjerätt. Den ekonomiska familjerätten påverkar oss alla.

Omfattar: 3 timmar inom Ekonomisk familjerätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
23-1461
Fallgropar och vanliga frågor i momssystemet

I den här kursen granskar vi ett antal områden där momssystemet innehåller fallgropar. Vi har också samlat en del nyheter och praktisk vägledning som kan vara nyttiga för den som ska hantera momsfrågor.

Omfattar: 4 timmar inom mervärdesskatt. Kursen faktagranskad den 2023-03-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1206
Hållbarhetsrapportering

Här lär vi oss hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering. Kursen koncentrerar sig på de regler och förhållanden som gäller svenska företag. I ett särskilt avsnitt tittar vi också på hur små och medelstora företag påverkas. Kursen ger dessutom en bred genomgång av syfte och utveckling inom området.

Omfattar: 3,5 timmar inom redovisning rådgivning företagsledning. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
24-1180
Lön och utdelning i fåmansaktiebolag - skatteplanering 3:12 reglerna

Kursen handlat om Lön och utdelning i fåmansaktiebolag. Reglerna för lön, utdelning och kapitalvinst är komplicerade och gäller den som äger andelar i ett fåmansföretag. Här gäller det personer som både äger och driver verksamheten i företaget. Vad ska man tänka på och hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella reglerna?

Omfattar: 4 timmar inom skatteplanering fåmansföretag 3:12-reglerna. Kursen faktagranskad den 2023-08-09  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1230
Nya regler för Bostadsrätter

Kursen behandlar de nya reglerna för bostadsrättsföreningar i Bostadsrättslagen och Årsredovisningslagen. Vi granskar förändringarna ur flera perspektiv belyser effekter och olika ansvarsområden.

Omfattar: 2 timmar inom bostadsrätter fastighet redovisning . Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1442
Nyhetsdag moms 2023

Kursen vänder sig till dig som ska hålla dig uppdaterad på vad som händer på momsområdet. Frågorna kring moms brukar vara både många och svåra. I den här kursen går vi igenom ett urval av nyheter på momsområdet, både när det gäller ny lagstiftning, aktuella domar och ställningstaganden från Skatteverket.

Omfattar: 3 timmar inom moms mervärdessskatt skatt. Kursen faktagranskad den 2023-11-07  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1209
Redovisningsdag med nyheter inom K2 och K3

Den här kursen passar dig som ska hålla dig uppdaterad på det som händer inom redovisningsområdet. Kursen vänder sig till den som jobbar med redovisning och företagsekonomiska frågor som konsult, revisor eller ekonomiansvarig.

Omfattar: 3 timmar inom redovisning. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1155
Skattedag 2023 - 2024

Kursen ger en summering av viktiga frågor inom skatterätten inom inkomstskatt, moms mm. Skattedagen är för dig jobbar som redovisningskonsult eller med kvalificerade frågor på ett företags ekonomiavdelning. Här behandlar vi aktuell praxis genom aktuella domar, förhandsbesked och ställningstaganden från SKV.

Omfattar: 2,5 timmar inom Beskattning personer och företag. Kursen faktagranskad den 2023-12-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
24-1203
Skatteplanering inför årsskiftet 2023-2024 - privatperson och näringsidkare

Skatteplanering inför årsskiftet 2023 - 2024 - fysisk person och näringsidkare, riktar sig till dig som känner att du bör planera inför årsskiftet. Jobbar du på redovisningbyrå så gäller detta säkert merparten av dina kunder.

Omfattar: 4 timmar inom skatteplanering. Kursen faktagranskad den 2023-11-07  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1255