Personal- och lönehantering

HR-frågorna är ständigt aktuella och viktiga. Vi har personalkurser inom lönehantering och arbetsrätt. Här hittar du mycket användbart. Allt från grundkurser till de mera komplicerade delarna av arbetsrätten.
Arbetstidslagstiftningen

Det här är en kurs om Arbetstid. Det är en hel del som man ska tänka på när det gäller Arbetstid. På det här området rådet Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv, men även olika kollektivavtal. Vissa branscher har dessutom speciella regler om arbetstid.

Omfattar: 1 timmar inom arbetstid ledighet arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1350
Arbetstvist - Arbetsrätt för VD

Kursen Arbetstvist - Arbetsrätt för VD ger en samlad och kortfattad redovisning av den arbetsrättsliga processen samt vad en företagsledare måste veta i samband med en arbetstvist. I kursen gör vi en metodisk genomgång av reglerna för uppsägning och avskedande.

Omfattar: 2,5 timmar inom personal och arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
19-1360
Beskattning av bilförmån

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal och löner. Vi fördjupar oss i reglerna för bilförmån för anställda och företagets ägare.

Omfattar: 2,5 timmar inom skatt- löner. Kursen faktagranskad den 2021-11-16  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
21-1361
Byte av företagsform

Denna kurs beskriver hur byte från en företagsform till en annan företagsform går till. Vi berör både skatterättsliga och redovisningsrättsliga aspekter av ett byte. Vi behandlar byte från enskild firma till AB samt handelsbolag till AB.

Omfattar: 4 timmar inom beskattning redovisning . Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1241
Direktpension - Pensionsplanering för ägare i fåmansbolag

Direktpension är ett avtal mellan företaget och en anställd om att en pension ska betalas ut direkt från företaget. Direktpension passar bäst mellan företaget och dess ägare. Direktpension är ett intressant alternativ eller komplement till andra pensionslösningar. I kursen gör vi en överblick över pensionsmöjligheter speciellt för ägare i aktiebolag men koncentrerar oss på möjligheten till direktpension. Vi visar med hjälp av räkneexempel och avtalsexempel.

Omfattar: 2 timmar inom skatteplanering. Kursen faktagranskad den 2023-09-26  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1233
Diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering

Att utsätta någon för diskriminering är allvarlig, och ett beteende som vi inte kan tolerera på arbetsplatsen. I den här kursen ser vi på diskriminering både utifrån den anställdes och arbetsgivarens perspektiv.

Omfattar: 1 timmar inom arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1310
Fyra korta kurser i arbetsrätt

Här är fyra korta kurser i arbetsrätt. Det handlar om värvingsförbud, uppsägning och skadestånd, godkända tidsbegränsade anställningsformer samt ogiltigförklaring av avtal.

Omfattar: 2 timmar inom personal och arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1300
Förmåner - skattefritt eller beskattat

Kursen behandlar reglerna kring beskattning och redovisning av förmåner. I kursen förklarar vi vad du bör tänka på om du tar ut förmåner från ditt företag eller ger förmåner till dina anställda.

Omfattar: 5 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-09-19  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1362
Föräldraledighetslagen

I den här kursen granskar vi reglerna kring föräldraledighet. med utgångspunkt i föräldraledighetslagen

Omfattar: 1 timmar inom Föräldraledighet ledighet arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1355
GDPR - När, var, hur och för vem?

Personuppgiftsansvar för personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, förkortat GDPR, är en förordning som gäller alla medlemsstater i EU. Personuppgiftsansvaret är ett skadestånds- och straffsanktionerat ansvar. Kursen är en uppdatering av de kurser som vi har inom detta område.

Omfattar: 2 timmar inom juridik-arbetsrätt-personal-lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1480
GDPR för redovisnings- och revisionsbyråer

Kursen GDPR för redovisnings- och revisionsbyråer tar upp branschspecifika problem och visar detaljerat hur GDPR kan implementerar på en redovisnings- och revisionsbyrå.

Omfattar: 2.5 timmar inom Dataskyddsförordningen GDPR. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
18-1483
Ledighetslagstiftningen

Den här kursen handlar om ledighetslagstiftningen. Alla som har en anställning kommer någon gång att behöva vara ledig från jobbet. Semester, sjukdom eller flera andra legitima orsaker till ledighet regleras i arbetsrätten. Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 1 timmar inom arbetstid ledighet arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1320
Lojalitetsplikt, konkurrens och företagshemligheter

Kursen Lojalitetsplikt, konkurrens och företagshemligheter diskuterar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare både under och efter anställningstiden.

Omfattar: 2 timmar inom juridik arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2023-03-26  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
23-1312
Lön och utdelning i fåmansaktiebolag - skatteplanering 3:12 reglerna

Kursen handlat om Lön och utdelning i fåmansaktiebolag. Reglerna för lön, utdelning och kapitalvinst är komplicerade och gäller den som äger andelar i ett fåmansföretag. Här gäller det personer som både äger och driver verksamheten i företaget. Vad ska man tänka på och hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella reglerna?

Omfattar: 4 timmar inom skatteplanering fåmansföretag 3:12-reglerna. Kursen faktagranskad den 2023-08-09  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1230
Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022

Kursen går igenom de nya reglerna om anställningsskydd i LAS. Vi behandlar också ändringarna i uthyrningslagen och de regeländringar som berör facklig förtroendeman.

Omfattar: 1 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
22-1393
Nyhetsdag Personal och Löner 2023

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal- och lönefrågor. Vi behandlar skatterelaterade frågor samt nyheter och aktuella rättsfall inom arbetsrätten.

Omfattar: 1,5 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1390
Nyhetsdag Personal och Löner 2024

Detta är en nyhetsdag som behandlar aktuella frågor för den som arbetar med personal och löner. Denna gång koncentrerar vi oss på ett antal frågeställningar som är speciellt aktuella med tanke på den osäkra arbetsmarknad vi har just nu.

Omfattar: 2 timmar inom arbetsrätt - löner. Kursen faktagranskad den 2024-03-27  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1390
Olovlig frånvaro från arbetsplatsen

En kurs om olovlig frånvaro från arbetsplatsen och de problem som detta kan leda till mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Omfattar: 1 timmar inom frånvaro arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2022-12-15  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1381
Personal och löner

Kursen Personal och löner ger en uppdaterande sammanställning av regler kring löneberedning och personalhantering.

Omfattar: 6 timmar inom personal och arbetsrät. Kursen faktagranskad den 2023-08-19  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
19-1301
Representation, konferenser och sponsring

Kursen handlar om representation, konferenser och sponsring. Vi behandlar både skatte- och redovisningsreglerna och ger tips om vad man bör tänka på.

Omfattar: 4 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-08-18  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1363
Semester - Så fungerar det

Kursen Semester - Så fungerar det är en kort grundläggande kurs om hur reglerna kring semester är uppbyggda och fungerar.

Omfattar: 0,5 timmar inom arbetsrätt - löner. Kursen faktagranskad den 2024-04-25  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
24-1321
Skattedag 2023 - 2024

Kursen ger en summering av viktiga frågor inom skatterätten inom inkomstskatt, moms mm. Skattedagen är för dig jobbar som redovisningskonsult eller med kvalificerade frågor på ett företags ekonomiavdelning. Här behandlar vi aktuell praxis genom aktuella domar, förhandsbesked och ställningstaganden från SKV.

Omfattar: 2,5 timmar inom Beskattning personer och företag. Kursen faktagranskad den 2023-12-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
24-1203
Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Utbildningen ger praktisk kunskap om det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Du får användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Omfattar: 5 timmar inom arbetsmiljö arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2024-06-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1370
Traktamente och reseersättning

Den här kursen handlar om beskattning av traktamenten och reseersättningar. Reglerna på området är delvis komplicerade. Här finns också speciella regler beroende på branschförhållanden.

Omfattar: 2,5 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-08-18  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1364
Uppsägning på grund av Arbetsbrist

När och hur kan en arbetsgivare reducera arbetsstyrkan med hänvisning till arbetsbrist? Här finns det en hel del att tänka på. Vad ska man som arbetsgivare göra och inte göra? Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 2 timmar inom arbetsrätt uppsägning arbetsbrist. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1330
Uppsägning på grund av Personliga skäl

Kursen handlar om reglerna vid uppsägning på grund av personliga skäl. När och hur kan en arbetsgivare säga upp någon med hänvisning till personliga skäl? Här gäller det att tänka efter. Vad ska man som arbetsgivare göra och inte göra? Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 1 timmar inom arbetsrätt uppsägning personliga skäl lön. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1380
Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna

Den här kursen handlar de arbetsrättsliga reglerna vid övergång av verksamhet. Anställningsskyddslagen LAS och medbestämmandelagen MBL innehåller regler om skydd för arbetstagare då verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare.

Omfattar: 1,5 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1360