För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

3 praktiska råd till dig som måste minska företagets kostnader

I takt med stigande räntor, ökande inflation och energipriser som får oss att leva i mörkret kan det vara på sin plats att påminna sig vikten av sparsamhet – men sparande på ett sätt som är smart.

När man tittar på en resultaträkning slås man av att det oftast finns mängder av kostnadskonton. Varje konto är en uppsamlingsplats för likartade kostnader och betyder något i verksamheten. Att skära i kostnaderna innebär därför att först förstå vilka kostnader som ska skyddas och kanske rent av ges större utrymme.

Därför är det viktigt att man, när man minskar sina kostnader, tänker utifrån företagets hela sammanhang. Att man börjar i ett utzoomat perspektiv och inte går vilse i detaljerna.

Här är tre enkla råd att ta med sig in i processen med att skära i sina kostnader.

1. Vad har ni för strategi? Vart ska ni? Vad är det övergripande målet?

Ska man skära lite i kostnaderna över hela linjen eller koncentrera sig på speciella kostnader? Svaret får du om du först tydligt formulerar din strategi. Hur kommer detta att understödja er strategi? Kommer det att föra er närmare målet? Som är vadå? Du behöver kunna besvara frågan om du ska få dina medarbetare med på den fortsatta resan.

Tänk utifrån företagets hela sammanhang. Börja i ett utzoomat perspektiv och gå inte vilse i detaljerna.

2. Gör företaget enklare

Kostnaden för det onödigt komplicerade företaget kan du inte utläsa från några enstaka kostnadskonton. Kostnaden för att processer inte standardiserats och digitaliserats i tillräcklig grad. Vilka processer och aktiviteter har ni som adderar minimalt värde till era produkter? Vad kan ni göra enklare? Vad händer om ni förenklar dessa?

Att förenkla sina processer innebär oftast mera fokus på vad som är väsentligt. Det leder till lägre kostnader, snabbare flöden och nöjdare kunder.

3. Fullt fokus på de bra kunderna

I de flesta företag finns det både bra och mindre bra kunder. De bra kunderna bidrar med god lönsamhet och de mindre bra kunderna bidrar med extra arbete och gnissel. Vissa kunder kommer att vara kostnadsdrivande i stället för intäktsdrivande.

Ett sätt att minska sina kostnader är att fokusera på sina bästa kunder. Förenkla för dem samtidigt som ni gör er av med kunder som är krävande utan att betala för det. Fråga dig hur ni ska kunna serva era bästa kunder ännu bättre. Detta är kostnadseffektiva kunder, kunder som är riktigt nöjda med era produkter och som sannolikt kommer att stanna kvar länge och dessutom marknadsföra er i sina nätverk. Det ökar era intäkter.

Således, börja på det strategiska planet. Peka ut och förtydliga målen och färdriktningen. Förenkla företagsresan, det har alla glädje av. Fullt fokus på de bra kunderna som gör resan tillsammans med er.

Lycka till!
Mats Dahlberg

Länk till mera information...


  Förslag till kurs om du vill lära mera....

Andra blogginlägg