Praktisk hjälp i personalfrågor

Nyhetsbevakning personal och arbetsrätt


Logga in för att öppna nyhetsbevakningen!

Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Publicerad den: 2023-09-24
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet

Publicerad den: 2023-09-11
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Veto vid inhyrning av arbetskraft och primär förhandlingsskyldighet före inhyrning av arbetskraft

Publicerad den: 2023-08-25
Sökord: Dom i AD || Avdelning: Nyheter

HFD fastställer förhandsbesked om skattefria personaloptioner

Publicerad den: 2023-06-29
Sökord: Dom i HFD || Avdelning: Nyheter

Skattefritt att ladda på jobbet

Publicerad den: 2023-06-02
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Uppsägningsförbudet vid övergång av verksamhet - Dom i AD

Publicerad den: 2023-05-29
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Primär förhandlingsskyldighet vid ändringar i arbetstidsförläggning - Dom i AD

Publicerad den: 2023-05-29
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Nytt ställningstagande från Skatteverket som berör anställdas förmåner

Publicerad den: 2023-04-25
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Gäller din försäkring när du arbetar i hemmet – Dom från HFD

Publicerad den: 2023-04-25
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Reglerna om dygnsvila i arbetstidslagen och kollektivavtal

Publicerad den: 2023-04-24
Sökord: || Avdelning: Nyheter