Praktisk hjälp i personalfrågor

Nyhetsbevakning personal och arbetsrätt


Logga in för att öppna nyhetsbevakningen!

Pensionsförsäkring även om medel tas ut för arvoden – dom i HFD

Publicerad den: 2024-04-28
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Förstärkt trygghet och arbetslinje – en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring

Publicerad den: 2024-04-04
Sökord: arbetslöshetsförsäkring || Avdelning: Nyheter

Rapporter könsfördelning - Nya regler om hållbarhetsrapportering

Publicerad den: 2024-04-04
Sökord: hållbarhet könsfördelning styrelsen || Avdelning: Nyheter

Regeringen förenklar reglerna för omställningsstudiestödet

Publicerad den: 2024-03-25
Sökord: studiestöd || Avdelning: Nyheter

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Publicerad den: 2024-03-20
Sökord: sjukersättning || Avdelning: Nyheter

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15-18 åringar slopas

Publicerad den: 2023-12-07
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Konflikt mellan lojalitetsplikt och yttrandefrihet i fall med en lärare

Publicerad den: 2023-11-10
Sökord: Dom i AD || Avdelning: Nyheter

Ny regelstruktur på Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Publicerad den: 2023-11-05
Sökord: Arbetsmiljö || Avdelning: Nyheter

Förhandlingsskyldighet, Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, Företrädesrätt till återanställning

Publicerad den: 2023-10-06
Sökord: || Avdelning: Nyheter

Fråga om Arbetsdomstolen är behörig domstol i ett överklagat mål

Publicerad den: 2023-10-04
Sökord: || Avdelning: Nyheter