Praktisk hjälp i arbetet med dokumentmallar

Arkiv av dokumentmallar

Kvalitets- och ledningssystem för ekonomibyråer - Byråstöd

Innehållet på denna sida ingår i våra abonnemang. Logga in för att hämta mallar.

Ledningssystem för kvalitet - kontrollrutiner

Målsättningar och ansvar

Byrårutiner och kvalitetssäkring

Antagande och omprövning av uppdraget

Planering av uppdraget

Utförande av uppdraget

Rapportering i uppdraget

Avsluta ett uppdrag

Kommunikation - Brev till kund

Kommunikation - E-post till kund

Informationsmaterial

Myndighetsblanketter

Dokumentmallar inom arbetsrätt och personal

Innehållet på denna sida ingår i våra abonnemang. Logga in för att hämta mallar.

Personal, löner och arbetsrätt

Anställning

Anställningen avslutas

Övriga personalärenden

Beräkningsmallar och övriga hjälpmedel

Åtgärdsscheman och rättspraxis inom arbetsrätt

Innehållet på denna sida ingår i våra abonnemang. Logga in för att hämta mallar.

Arbetsdomstolens domar - rättspraxis

Varje dokument innehåller ett antal rättsfallskommentarer inom aktuellt område

Praxis anställningsavtal

Praxis ledighet

Praxis arbetsbrist

Praxis avsluta anställning


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera