Alltid på rätt kurs med Right Education

Allmänna villkor


Kursavgift - Betalningsvillkor

Kursavgiften anges i svenska kronor och moms 25 % tillkommer på alla priser. Fakturering sker i samband med bokning. Fakturan sänds som e-post till kursdeltagaren om inget annat särskilt överenskommes. Fakturan ska betalas inom 10 dagar.

Abonnemang eller enstaka kurser

Årsabonnemang (ett årspaket) kan tecknas som ger tillgång till samtliga kurser, dokumentmallar och uppdateringar under ett år. Abonnemanget är personligt, utställt på viss namngiven individ. Ytterligare kursdeltagare kan kopplas till ett årsabonnemang om personerna är anställda i samma företag och lokala arbetsplats. Tillkommande personers årsabonnemang kallas extraabonnemang och kommer att kopplas till huvudabonnemanget vilket innebär att samtliga abonnemang har förfallodag som huvudabonnemanget. Med ett giltigt abonnemang tillkommer inga extra kostnader.

Varje person har sin egen inloggning och kan självständigt delta i studierna. Kurser aktiverade under abonnemangstiden ska slutföras under abonnemangstiden.

Väljer du att gå enstaka kurser så fakturerar vi kursavgiften i takt med att kurserna aktiveras. Se ovan om betalningsvillkor.

Kontakta oss för mera information om möjligheten att ansluta större grupper.

Rätt att delta

Deltagandet i viss kurs är personligt. Deltagaren har inte rätt att mångfaldiga kursmaterial av något slag eller inbjuda annan att delta i kursen om inte detta medgivits av Right Education.

Kurserna ska slutföras inom ett år från den dag de startades om inget annat särskilt anges i respektive kurspresentation.Kurser startade som del i ett årsabonnemang ska slutföras under abonnemangstiden. När årsdagen för kursen passerats eller abonnemanget upphört avaktiveras kurserna automatiskt. Genom att förnya abonnemanget öppnas kurserna för fortsatt deltagande.

Kursintyg

Kursintyg utfärdas enligt de villkor som anges i förbindelse med varje enskild kurs. Om inget annat anges skall kursen avslutas inom ett år från startdatum och samtliga testa-dig-själv frågor vara besvarade och arbetsuppgifterna slutförda.

Anmälan

Anmälan är bindande.

Rabatt och kampanjerbjudanden

Eventuella rabatter och kampanjerbjudanden skall åberopas i samband med beställning och kan ej göras gällande i efterhand. Olika erbjudanden kan ej heller kombineras.

Personuppgifter

Lagar som skyddar personuppgifter gäller i Sverige och syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter som lämnats till oss behandlas konfidentiellt och används för administration samt för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi ingår genom beställningen. Personuppgifterna utgör också underlag för vår information till våra kunder och för marknads- och kundanalyser, produktutveckling samt statistik.

För att kurssystemet ska komma ihåg användaren under tiden denne är inloggad måste användaren tillåta så kallade cookies. Det innebär att vid inloggning till righteducation.se sparas inloggningsuppgiften på användarens egen dator så länge webbläsaren är öppen eller tills utloggning sker.

Länk till Right Educations dataskyddspolicy »»

Om oss

Right Education Sweden AB
556850-9250
Kniva 59, 791 96 Falun
Säte: Falun
Godkänd för F-skatt
Bankgiro 764-0865
Telefon och e-post: Se under fliken Om Right->Kontakta.