Ekonomistyrning och controlling

I ett snabbt och föränderligt affärslandskap kommer rollen som controller att behöva utvecklas. Ofta är det en erfaren redovisningskonsult som fyller denna roll som samtalspartner.
Här har vi samlat kurser inom företagsekonomi, ekonomistyrning och företagsledning.
20 sätt att öka vinsten - Praktisk affärsrådgivning

Det finns alltid saker man kan göra för att öka vinsten i ett företag. Den här kursen är en kurs i praktisk affärsrådgivning med uppslag till proaktiva samtal med sina medarbetare. Är du ekonomikonsult så har du här en rad områden som du kan utforska tillsammans med dina kunder. Här har vi fullt fokus på ett av de viktigaste syftena med företaget, nämligen att skapa vinst. Som konsult ska du naturligtvis stödja detta syfte.

Omfattar: 7 timmar inom företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2023-09-26  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1506
Affärsredovisningen - från grundnotering till bokslut och analys

Den här kursen, Affärsredovisning - från grundnotering till bokslut och analys, täcker in ämnet externredovisning brett. Kunskaper i redovisning är nyttigt i de flesta yrken. Att förstå de vanligaste ekonomirapporterna och hur man tolkar nyckeltal ökar chansen att fatta kloka beslut. Redovisningen är den viktigaste och mest användbara informationskällan för att förstå och leda ett företag.

Omfattar: 11 timmar inom Redovisning - grundläggande. Kursen faktagranskad den 2023-09-20       
20-1101
Balanced Scorecard och Strategy Map

I denna kurs beskriver vi och diskuterar modeller för att analysera och leda företag. Som företagskonsult har man nytta av dessa dagligen.

Omfattar: 2 timmar inom företagsekonomi-företagsledning. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1540
Branschstrukturanalys

Varje bransch har sin struktur av konkurrens. När man förstår dessa krafter och kan utnyttja den kunskapen så blir strategiarbetet lättare.

Omfattar: 1 timmar inom Företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1522
Ekonomistyrning - Att styra mot lönsamhet och tillväxt

Vill du förstå hur ett företag blir lönsamt och framgångsrikt? I kursen koncentrerar vi oss på hur företag ska kunna skapa lönsam, stabil och kontrollerad tillväxt. Ska du förklara för andra hur olika beslut påverkar ekonomiska samband så får du flera bra modeller i kursen som du kan använda dig av.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1501
Entreprenörskap

Starta och driva företag Entreprenörskap är en kurs om att starta och att driva företag. Kursen ger en praktisk genomgång av ett antal analysmetoder som hjälper företagaren att öka sin konkurrenskraft.

Omfattar: 6 timmar inom företagsekonomi, företagsledning, starta/driva. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
14-1520
Förhandlingsteknik

Att driva affärsverksamhet innebär förhandling. Kunder, leverantörer och anställda är några av de vi kommer att förhandla med.

Omfattar: 4 timmar inom företagsledning-entreprenörskap. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1550
Grundläggande analys och ekonomistyrning

I denna kurs koncentrerar vi oss på att förstå vad redovisningen berättar för oss genom olika rapporter och nyckeltal. Vi driver företaget för att åstadkomma något av värde för oss själva och våra intressenter. Vi vill att företag ska vara lönsamma och stabila och en trygg investering. Oavsett om vår investering består av pengar eller arbetsinsats. I kursen ”Grundläggande analys och ekonomistyrning” visar vi, på en grundläggande nivå och steg för steg, hur man kan resonera kring olika signaler som redovisningen ger oss och hur vi använder dessa för att fatta beslut kring drift och ekonomi.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning analys planering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1527
Kassaflödesanalys och det växande företaget

Ett företags vinst behöver inte innebära att man har ett positivt kassaflöde, lika lite som ett företag förlust innebär ett negativt kassaflöde. I den här kursen ser vi på olika faktorer som påverkar kassaflödet och hur man gör en kassaflödesanalys. Vi diskuterar speciellt hur det växande företaget måste planera för sitt kassaflöde.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1524
Lönsamma investeringar - En praktisk kurs i investeringskalkylering

Vad är det som gör en investering lönsam? Investeringar är ofta beslut som medför risker. I den här kursen lär du dig hur och när en investering blir lönsam. Vi räknar praktiskt på olika kalkyler. Vi visar hur man tar hänsyn till de parametrar som kännetecknar en lyckad investering. I kursen visar vi hur man kan använda mallar för kalkylering med Excel. Praktiska exempel på användning.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1521
Nyckeltal i fastighetsförvaltning

Att granska ett företag genom dess nyckeltal är viktigt både för externa bedömare och företagets ledning. I fastighetsförvaltning finns vissa unika nyckeltal. I den här kursen går vi igenom dessa nyckeltal. Hur de beräknas och hur vi kan använda dem för att leda företaget.

Omfattar: 2 timmar inom ekonomistyrning planering . Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1525
Omvärldsanalys

Aktiv och strukturerad omvärldsanalys är viktigt. En erfaren företagskonsult kan åstadkomma mycket genom att vägleda sina kunder att hitta sina konkurrensfördelar.

Omfattar: 1 timmar inom Företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1521
Produktkalkylering

Det finns en rad situationer när vi gör kalkyler. Vi ska kanske lämna en offert och ska räkna på priset. Vi kanske ska räkna på en produktionslösning. Vad är vår optimala produktionsvolym? Var ligger vår nollpunktsomsättning? Vad händer om vi ändrar förutsättningarna? I kursen lär vi oss med hjälp av exempel.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1526
Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 1

Vill du förstå hur ett företag blir lönsamt och ekonomiskt stabilt? I denna ekurs koncentrerar vi oss på hur man granskar och analyserar ett företags finansiella rapporter. Lönsamhet och finansiell stabilitet är här nyckelbegrepp som alla företag måste behärska.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsekonomi - räkenskapsanalys-grund. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
14-1501
Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 2

Vill du förstå hur ett företag blir lönsamt och ekonomiskt stabilt? I denna kurs, som är en fördjupning i ämnet, fortsätter vi att granska och analysera ett företags finansiella rapporter. Lönsamhet och finansiell stabilitet är här nyckelbegrepp.

Omfattar: 7 timmar inom Företagsekonomi - räkenskapsanalys-fördjupning. Kursen faktagranskad den 2023-09-26  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
14-1511
Styrelsearbete i ägarledda företag

Många ägarledda företag skulle ha bättre förutsättningar att bli lönsamma och framgångsrika om de hade en professionell styrelse. Företagsägare som vill se sitt företag växa bör allvarligt överväga att toppa laget med kunniga personer i en styrelse. Är du konsult så får du här tips om hur man tänker kring styrelsearbete i mindre företag.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsledning - Företagsekonomi . Kursen faktagranskad den 2020-09-13  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1525
Så får du fler att köpa dina produkter

Vissa typer av köp kan vara komplexa och ställer stora krav på samspelet mellan köpare och säljare. Detta diskuterar vi i denna kurs.

Omfattar: 1 timmar inom företagsekonomi - marknadsföring. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
15-1520
Sälja och prissätta kunskap

En kunskapsprodukt kan vara svår att beskriva och prissätta. Hur tar man betalt för ett råd? Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsledning - Företagsekonomi . Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
15-1530