Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering

Det här är en kurs om hållbarhetsrapportering, alltså ett sätt att rapportera om och offentliggöra icke-finansiell information.

EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) berör inledningsvis stora företag. CSRD-direktivet trädde i kraft i början av 2023 och innebär att fler företag än tidigare kommer att behöva upprätta omfattande hållbarhetsrapporter enligt specifika standarder, kallade ESRS.

Även mindre företag kommer att påverkas om de är en del i ett större företags värdekedja, eller att upphandlande företag kräver hållbarhetsrapportering oavsett företagets storlek. Så även mindre företag bör sätta sig in i vad direktivet innebär. Det är en klar fördel att starta förberedelser redan nu.


Alla företag kommer att påverkas av kravet på icke-finansiell information.

Årsredovisningslagen innebär att företag i vissa fall måste lämna upplysningar om sitt hållbarhetsarbete. Ju större företaget är desto mer omfattande är kraven och stora företag måste upprätta en särskild hållbarhetsrapport.

Kursen går igenom vilka krav som ställs på att lämna uppgifter om hållbarhetsarbete i företagens årsredovisningar för olika kategorier företag både enligt nu gällande regler och kommande förändringar baserade på nya EU-regler (CSRD).

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Hållbarhetsrapportering - vad och varför?
 • Hållbarhet - utveckling
  • Flera nivåer av hållbarhetsmål
  • FN:s mål för hållbar utveckling
  • Europeiska gröna given
  • Agendan för en hållbar finansiering
  • Bankinitiativet
 • Vad gäller i EU och i Sverige?
 • Gällande EU-regler
  • EU:s taxonomi
 • Årsredovisningslagen
 • Vad gäller i Sverige för små företag?
 • Vad gäller i Sverige för medelstora och stora företag?
  • Miljöfrågor (K 3)
  • Personalfrågor (K 3)
  • Övriga områden (K 3)
  • Tillstånds-och anmälningspliktig verksamhet
 • Vad gäller i Sverige för stora företag?
  • Krav på hållbarhetsrapport
 • Hållbarhetsrapportens innehåll
  • Tilläggskrav för de största företagetn
  • EU:s taxonomi
  • Taxonomin - innehåll
  • Taxonomin - rapportering
 • Vad är CSRD?
 • Vilka företag omfattas
 • Rapporteringskrav - ESRS
 • Exempel på rapportering
 • Hur påverkas små och medelstora företag?

Ur kursinnehållet:

 • Hållbarhetsrapportering - vad och varför?
 • Hållbarhet - utveckling
  • Flera nivåer av hållbarhetsmål
  • FN:s mål för hållbar utveckling
  • Europeiska gröna given
  • Agendan för en hållbar finansiering
  • Bankinitiativet
 • Vad gäller i EU och i Sverige?
 • Gällande EU-regler
  • EU:s taxonomi
 • Årsredovisningslagen
 • Vad gäller i Sverige för små företag?
 • Vad gäller i Sverige för medelstora och stora företag?
  • Miljöfrågor (K 3)
  • Personalfrågor (K 3)
  • Övriga områden (K 3)
  • Tillstånds-och anmälningspliktig verksamhet
 • Vad gäller i Sverige för stora företag?
  • Krav på hållbarhetsrapport
 • Hållbarhetsrapportens innehåll
  • Tilläggskrav för de största företagetn
  • EU:s taxonomi
  • Taxonomin - innehåll
  • Taxonomin - rapportering
 • Vad är CSRD?
 • Vilka företag omfattas
 • Rapporteringskrav - ESRS
 • Exempel på rapportering
 • Hur påverkas små och medelstora företag?

Målgrupp

I princip alla som driver företag eller agerar rådgivare eller revisor till företag.

Kursmål

Kursen ska ge en bred förståelse för vad som ryms i begreppet hållbarhetsredovisning och och hållbarhtsrapportering samt de direktiv som nu successivt implementeras.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi och företags processer kan vara en fördel, men är inget krav.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga videoavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.