Utbildning online - alltid på dina egna villkor

Välkommen på kurs hos Right Education!


Här följer en presentation av kurssystemet så att du ska få ut det mesta av dina studier online.

Så här startar du dina kurser

För att aktivera (starta) en kurs gör du på följande sätt:
Logga in med ditt användarnamn (e-postadress) och lösenord, gå till menyvalet Kurser -> Alla kurser (bilden ovan) och klicka på den kurs du vill aktivera. [1] Du kommer då till en detaljerad presentation av kursen och dess innehåll. I förteckningen kan du direkt se hur lång tid vi beräknar att kursen tar att genomföra. [2]. Om du redan aktiverat kursen har den en grön markering till höger [3] i listan med texten Kursen är startad. Klicka på den texten för att komma direkt in i den aktuella kursen.


Om kursen inte är aktiverad (startad) så klickar du på kursens titel [1] varpå en detaljerad presentation av kursen visas, med en dialogruta nedtill på sidan. Ange ditt användarnamn för att bekräfta att du vill aktivera kursen och klicka på STARTA. Kursen blir omedelbart tillgänglig på Min sida och lägger sig överst bland de kurser du har där. Den får också en grönmarkering i kurskatalogen som beskrivits ovan.


När du loggar in med ditt personliga användarnamn och lösenord kommer du direkt till Min sida där dina kurser finns. Dessa är sorterade så att den kurs som du senast arbetade med ligger överst. Dina avslutade kurser finns längst ned på sidan med en grön bock till höger.. En kurs markeras som avslutad när du beställt kursintyg. Så länge som kurserna ligger kvar kan du gå tillbaka och repetera, även om kursen är avslutad. Kurser där kurstiden löpt ut markeras med ett rött kryss.

Min sida finns en sidomeny med ett antal valmöjligheter. Här hämtar du dina kursintyg när de är godkända, du kan byta lösenord, se dina kontouppgifter och mycket annat.

Här genomför du kursen - ditt klassrum

På bilden ovan ser du ett exempel från en kurs. Det visar hur studieavsnitten är placerade om du använder en PC. Om du använder en liten läsplatta eller en smartphone så kommer troligen den högra kolumnen att ligga under filmrutan. När du genomför kursen så klickar du i listan på det kursavsnitt som du vill starta. Det avsnitt som du senast klickade på får en röd markering (*|) framför titeln, samt en grön bakgrund, vilket gör det enkelt att hitta tillbaka om du gör ett uppehåll. Du kan också se i Studieloggen [6] vad du gjorde senast.

Webbläsare hanterar uppspelning av filmer på olika sätt. Vissa startar filmen direkt när du väljer i listan över filmavsnitt. Det gäller exempelvis Edge och Firefox. Crome har tagit bort denna funktion från version 66.
De flesta plattor kräver också att du klickar på spelarens startknapp, vilket innebär att du måste välja film i listan och därefter klicka på startknapp.

Dokumentation finns i anslutning till varje kurs, oftast som ett samlat referensmaterial i början av kursen. Om det inte uttryckligen sägs något annat behöver du inte något material utöver det som finns i kursen.

Om du gör uppehåll i kursen så gör en notering i den speciella anteckningsfunktion som kopplas till varje kurs [6]. Du kommer då lättare igång senare.

När symbolen visas [7] kan du bläddra i det aktuella kursavsnittets föreläsningsbilder. Klicka på en speciell bild för att öppna i helskärm i ny flik. De övriga flikarna under filmfönstret använder du för att svara på kontrollfrågorna till filmen, göra personliga anteckningar som följer denna kurs, beställa kursintyg när du är klar med kursen, ge feedback eller kontrollera vad du gjort genom att granska din studielogg.

Det finns även en funktion för att radera en speciell kurs. Följ instruktionerna på skärmen.

Utrustning som du behöver och inställningar du bör göra

För att kunna delta i en kurs så behöver du ha tillgång till:

 • en dator eller surfplatta som är kopplad till Internet via bredband
 • en webbläsare (Vi testar mot marknadens vanligaste webbläsare)
 • Adobe Reader för att kunna öppna dokumentationen i PDF-format
 • I vissa kurser behöver du även ha programmen:
  • Microsoft Excel för att kunna öppna kalkylark i XLS eller XLSX format
  • Microsoft Word för att kunna öppna dokument i DOC-format
  • Alternativt annat ”officeprogram” som stöder dessa Microsoft-format
 • Högtalare eller headset kopplat till datorn

Inloggningsuppgifterna som du fått till din e-post bör du spara på ett säkert ställe. Som inloggad användare startar du nya kurser i din egen takt.

 

Viktigt!

För att webbläsaren ska komma ihåg vem du är när du går mellan olika sidor, filmer och dokumentmallar måste du tillåta cookies. I normalfallet behöver du inte göra någonting, men om du får frågan om du tillåter cookies från Right Education så svarar du ja. När du loggar ut eller stänger webbläsaren, eller varit inakiv under en längre tid, så försvinner denna cookie och du måste logga in på nytt.

 

Om du glömt ditt lösenord

Om du finns registrerad som användare men glömt ditt lösenord kan du enkelt beställa ett nytt genom att följa instruktionerna på sidan Logga in.

När du är inloggad kan du själv byta till ett eget lösenord. Följ instruktionerna på Min sida. Vi vill starkt rekommendera att inte ha samma lösenord på alla olika inloggningar på Internet då detta kan utsätta dig för onödiga risker.

Testa dig själv!

I samband med föreläsningarna så får du ibland frågor på det avsnitt som du just ser. Frågorna är till för din egen skull och tar upp någon detalj i kursmaterialet.

I svarsformuläret som öppnas när du klickar på knappen Testa dig själv finns också frågan så du har gott om tid att läsa och svara på den. Du ska besvara frågorna i direkt anslutning till filmavsnittet och inte spara detta till senare! Frågorna, dina svar och våra kommentarer finns sedan i din Studielogg (se nedan). Om du vill ha ett kursintyg så är det viktigt att du besvarar dessa testfrågor och att du gjort de arbetsuppgifter som eventuellt hör till kursen. Frågan är tillgänglig när kursavsnittet startas och öppnas i en ny flik.

Studieloggen

Dina studier registreras fortlöpande i en Studielogg som skapas för varje kurs du deltar i. I studieloggen kan du se vad du har gjort och när du gjorde det. När du svarat på en Testa dig själv fråga sparasditt svar i Studieloggen, tillsammans med själva frågan och vår kommentar till den. Samma symboler som du lärt känna i kursavsnitten finns också i studieloggen, så det är lätt att navigera. En film som är sex minuter och som följs av en fråga ska alltså även i studieloggen ha ett svar efter cirka sex minuter.

Kursintyg

När du är klar med kursen så beställer du ditt kursintyg. Klicka på knappen Intyg och följ instruktionerna för detta. Du ska vara helt klar med kursen innan du beställer kursintyget. När vi mottagit din beställning görs en kontroll mot din Studielogg. Därefter blir ditt kursintyg tillgängligt i arkivet på Min sida. Observera att kursintyg enbart kan beställas via knappen på kurssidan.

Så beräknar vi kurstid

Vi försöker beräkna kurstimmar per kurs så att det ska motsvara den tid som man bör ha till sitt förfogande för att kunna genomföra kursen. Det ska också i möjligaste mån vara jämförbart med en kurs som du deltar i på plats. Det ska alltså finnas visst utrymme för att läsa i referensmaterialet, göra de arbetsuppgifter som finns till de olika delmomenten och som är obligatoriska och kräver att du lämnar ett svar, reflektera över materialet osv.

Utbildningar online är mycket kompakta till sin natur och är därför ett effektivt sätt att skaffa sig kunskap. Vid en jämförelse med en klassrumsförlagd kurs så uppnår man samma resultat på under halva tiden. En tumregel är att cirka 20 - 25 minuter onlinestudier motsvarar en klassrumstimme som vanligen består av 45 minuter studier/föreläsning/arbete. Du har oftast total kontroll över studiesituationen och kan koncentrera dig helt på dig själv. Du bestämmer också själv vad du vill fördjupa dig i.

I våra kurser har vi, förutom inspelade föreläsningar, interaktiva arbetsuppgifter som är fördjupningar av materialet och som du ska besvara i takt med att de dyker upp. Dessa arbetsuppgifter är en del av pedagogiken och förklarar, exemplifierar och fördjupar materialet. Uppgifterna är obligatriska för kursen. Här kan vi ta upp fördjupande exempel och aktuella rättsfall, men även ge dig uppslag till frågor du kan diskutera med eventuella kolleger.

SRF konsulterna har särskilda regler för beräkning av kurstid i sin auktorisation av konsulter. I onlinekurser inräknas tid för videoföreläsning och interaktiv kunskapsförmedling. För mer information kontakta SRF konsulterna.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera