Genomförd kurs ger rätt till kursintyg


När du är klar med en kurs kan du beställa ett kursintyg. För att få kursintyg ska du ha genomfört hela kursen, svarat på "testa-dig-själv-frågorna" och gjort arbetsuppgifterna, om kursen innehåller sådana. Vi kontrollerar i Studieloggen hur kursen genomförts. Du kan själv enkelt kontrollera Studieloggen genom att klicka på en knapp som finns i varje kurs. Studieloggen kan också skrivas ut och användas som dokumentation tillsammans med kursintyget.


Ett personligt kursintyg kan beställas per kurs och blir tillgängligt inom någon dag. Du kan själv hämta intyget i arkivet för kursintyg på Min sida.

Kompetensprofilen - visar dina genomförda kurser under ett år

Kompetensprofilen är ett dokument som sammanfattar samtliga godkända kurser under ett kalenderår. Varje enskild kurs kommer att visas med kursens tema, omfattning, ämnesområde och datum när kursintyg utfärdades.

Detta är ett praktiskt sätt att samla årets alla genomförda kurser på ett ställe. Den gör det enklare att planera, följa upp och dokumentera. Kompetensprofilen visar hur man stärkt sin kompetens under året.

Kompetenprofilen är bara tillgänglig för den som har ett giltigt abonnemang. Kompetensprofilen för det aktuella året är tillgänglig från den 1 december. Du hämtar din Kompetensprofil i arkivet för kursintyg på Min sida. Läs mera om hur vi beräknar kurstid.