Genomförd kurs ger rätt till kursintyg


När du är klar med en kurs kan du beställa ett kursintyg. För att få kursintyg ska du ha genomfört hela kursen, svarat på "testa-dig-själv-frågorna" och gjort arbetsuppgifterna, om kursen innehåller sådana. Vi kontrollerar i Studieloggen hur kursen genomförts. Du kan själv enkelt kontrollera Studieloggen genom att klicka på en knapp som finns i varje kurs. Studieloggen kan också skrivas ut och användas som dokumentation tillsammans med kursintyget.


Ett personligt kursintyg kan beställas per kurs och blir tillgängligt inom någon dag. Du kan själv hämta intyget i arkivet för kursintyg på Min sida.

Kompetensprofilen - visar dina genomförda kurser under ett år

Kompetensprofilen är ett dokument som sammanfattar samtliga godkända kurser under ett kalenderår. Varje enskild kurs kommer att visas med kursens tema, omfattning, ämnesområde och datum när kursintyg utfärdades.

Detta är ett praktiskt sätt att samla årets alla genomförda kurser på ett ställe. Den gör det enklare att planera, följa upp och dokumentera. Kompetensprofilen visar hur man stärkt sin kompetens under året.

Kompetenprofilen är bara tillgänglig för den som har ett giltigt abonnemang. Kompetensprofilen för det aktuella året är tillgänglig från den 1 december. Du hämtar din Kompetensprofil i arkivet för kursintyg på Min sida.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera
Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera
Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera
Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera
Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera