För dig som jobbar på revisions- och redovisningsbyrå

Några tips på kurser för dig som jobbar som konsult

Här har vi samlat ett urval, några tips på kurser som vi tror kan passa den som jobbar på redovisningsbyrå.

Vi har delat in kurserna i fyra områden, fördelat på nyheter och uppdateringar, fördjupning inom externredovisning, några kurser om att vara rådgivare och slutligen ett avsnitt med kurser som kan vara passa för många som som kan öka förståelsen för företagsekonomin..

Det här är bara en bråkdel av alla våra kurser. Totalt finns det cirka 100 kurser som du kan välja bland.


Nyheter och uppdateringskurser

Det händer en hel del som påverkar redovisningsbyråns arbete.


Fördjupning inom externredovisning

På området externredovisning har vi valt att koncentrera oss på några områden som vi tror många har nytta av. En fördjupning inom intäktsredovisning och hantering av entreprenader och projekt tror vi fyller sin givna plats.


Rådgivning och rådgivaransvar

Här har vi samlat några kurser som både ger direkt användbar kunskap, men också en kurs om det särskilda ansvar som en rådgivare har. Hur säkerställer vi kvaliteten i våra råd och vad kan hända om vi inte är noggranna i vår rådgivning? Svaren får du i en av kurserna nedan.


Utveckla dig själv och dina anställda

Vi är engagerade i företaget för att skapa vinster. Oavsett var i organisationen vi befinner oss. I företag som säljer kunskap är det viktigt att vidareutveckla företagets viktigaste resurs - medarbetaren. Ssom anställd har man en intressantare arbetsdag om man får utvecklas tillsammans med kolleger och sina kunder.


Ett årspris för allt!

595 kr/månad

Är ni flera på samma arbetsplats så kan ytterligare deltagare (egen personlig inloggning) anslutas 199 kr/månad.
Debitering sker årsvis.