För dig som jobbar på revisions- och redovisningsbyrå

Några tips på kurser för dig som jobbar som konsult

Här har vi samlat ett antal kurser som vi tror kan passa för den som jobbar på redovisningsbyrå och som vill ha lite tips om vad man kan studera.

Vi har delat in kurserna i fyra avsnitt, fördelat på rena nyhetskurser och uppdateringar, fördjupning inom externredovisning, några kurser om att vara rådgivare och slutligen ett avsnitt med kurser som kan vara passa för många som jobbar direkt mot kunder på olika nivåer.

Det här är bara en bråkdel av alla våra kurser. Totalt finns det cirka 100 kurser som du kan välja bland.


Nyheter och uppdateringskurser

Det händer en hel del inom både inom moms och arbetsrätt.


Fördjupning inom externredovisning

På området externredovisning har vi valt att koncentrera oss på några områden som vi tror många har nytta av. En fördjupning inom intäktsredovisning och hantering av entreprenader och projekt tror vi fyller sin givna plats.


Rådgivning och rådgivaransvar

Här har vi samlat några kurser som både ger praktisk och direkt användbar kunskap, men också en kurs om det särskilda ansvar som en rådgivare har. Hur säkerställer vi kvaliteten i våra råd och vad kan hända om vi inte är noggranna i vår rådgivning? Svaren får du i en av kurserna nedan.


Utveckla dig själv och dina anställda

Vi är engagerade i företaget för att skapa vinster. Oavsett var i organisationen vi befinner oss. I tjänsteföretag, så som en redovisningsbyrå, är det viktigt att vidareutveckla företagets viktigaste resurs - medarbetaren. Och som anställd har man en intressantare arbetsdag om man får utvecklas tillsammans med företaget och i sina kunduppdrag.


Ett årspris för allt!

495 kr per månad

Är ni flera på samma arbetsplats så kan ytterligare deltagare (egen personlig inloggning) anslutas för 166 kr per år.
Debitering sker årsvis.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera