Kurser i bokslut och årsredovisning

Alla företag ska upprätta årsbokslut eller årsredovisning. Här är några kurser som handlar om regler för att avsluta räkenskaperna med årsbokslut eller årsredovisning. Några mera praktiska och andra som fördjupar sig i vissa delar av regelverken.
Aktieägartillskott – i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

Detta är en fördjupning i ämnet Associationsrätt och Skatterätt. I kursen behandlar diskuterar vi aktieägartillskott ur flera perspektiv. Vi ser på de juridiska aspekterna, bokföringen samt de skattemässiga frågorna. Vi gör även en jämförande granskning av lån från ägare till eget bolag.

Omfattar: 2,5 timmar inom juridik-företagsekonomi-beskattning-redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1453
Bokföringsbrott

Det finns många risker förknippade med rollen som redovisningskonsult, revisor eller ekonomichef, men den känsligaste delen av redovisningskedjan kan faktiskt vara när man biträder med grundbokföringen.

Som redovisningskonsult och revisor finns det alltid risk att man blir en del av sina kunders misstag genom brist på uppmärksamhet, brist på kunskap eller bristande rutiner och erfarenhet.

Omfattar: 2,5 timmar inom redovisning bokslut rapportering. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1175
Bokslut - i teori och praktik

Bokslut – i teori och praktik. Den här kursen består av två delar. I del 1 går vi igenom de väsentligaste reglerna för värdering av tillgångar och skulder samt vad som är avdragsgilla kostnader. I del 2, den praktiska delen, gör vi ett bokslut tillsammans. Här kan du följa hur bokslutsarbetet fortskrider post för post. Vi utgår från ett material bestående av balans- och resultaträkning, så som du skulle få det efter ett års löpande redovisning.

Omfattar: 7 timmar inom redovisning bokslut. Kursen faktagranskad den 2023-09-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1103
Intäktsredovisning i K3 och K2 - tjänsteuppdrag och entreprenader

Kursen är en fördjupning inom intäktsredovisning vid tjänsteuppdrag och entreprenader utifrån regelverken K2 och K3. Vi visar med hjälp av exempel hur man redovisar inom exempelvis byggföretag som driver olika projekt. I kursen jämför vi utfallet från olika redovisningsmetoder.

Omfattar: 3 timmar inom redovisning bokslut årsredovisning projekt entreprenad. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1130
Kassaflödesanalys och det växande företaget

Ett företags vinst behöver inte innebära att man har ett positivt kassaflöde, lika lite som ett företag förlust innebär ett negativt kassaflöde. I den här kursen ser vi på olika faktorer som påverkar kassaflödet och hur man gör en kassaflödesanalys. Vi diskuterar speciellt hur det växande företaget måste planera för sitt kassaflöde.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1524
Läsa och förstå en årsredovisning

I denna kurs går vi metodiskt igenom hur man analyserar en årsredovisning. Till kursen finns både en e-bok och en praktisk checklista.

Omfattar: 5 timmar inom Redovisning - tillämpad. Kursen faktagranskad den 2020-09-13  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
15-1515
Månadsbokslut och rapportering

Kursen vänder sig till dig som ska sammanställa rapporter månadsvis eller periodvis - rapporter som ska fungera som underlag för företagsledningens beslut.

Du behärskar de dagliga hantverket. I kursen diskuterar vi vad man bör tänka på för att rapporteringen ska fylla sin funktion som styrdokument. Du får praktiska förslag på hur du kan arbeta och förslag på checklistor som du kan utgå från.

Omfattar: 4 timmar inom redovisning bokslut rapportering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1107
Årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2)

Kursen gör en genomgång av regelverket för årsbokslut enligt BFNAR 2017:3 (K2) som ska tillämpas av bland annat enskild näringsidkare, handelsbolag och ett antal andra företagsformer.

Omfattar: 8 timmar inom Redovisning. Kursen faktagranskad den 2018-06-22  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
18-1104
Årsbokslut nya regler - en jämförelse

Denna kurs handlar om de nya reglerna för årsbokslut. Vi gör en jämförelse mellan K2 årsbokslut, K2 årsredovisning och K3.

Omfattar: 1,5 timmar inom Redovisning bokslut. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
18-1105
Årsredovisning enligt K2 i praktiken

I denna kurs går vi igenom det allmänna rådet BFNAR 2016:10 (K2) och diskuterar hur en årsredovisning ska utformas. Du får också en Excel-mall som kan användas för att upprätta årsredovisning och för att träna.

Omfattar: 8 timmar inom Redovisning. Kursen faktagranskad den 2018-03-18  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
18-1106
Årsredovisning enligt K2 och K3 - Fördjupning

Denna kurs går systematiskt igenom årsredovisning i K2 och K3 och visar överskådligt hur reglerna ska tillämpas.

Omfattar: 7 timmar inom årsredovisning - fördjupning. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
21-1151