Företagsledning

Att leda företag framgångsrikt innefattar många områden. Här har vi samlat ett urval av kurser som var och en kan ge en bit av pusslet. Driver du redovisningsbyrå så kan du också använda kunskaperna här till dina kundföretag.
20 sätt att öka vinsten - Praktisk affärsrådgivning

Det finns alltid saker man kan göra för att öka vinsten i ett företag. Den här kursen är en kurs i praktisk affärsrådgivning med uppslag till proaktiva samtal med sina medarbetare. Är du ekonomikonsult så har du här en rad områden som du kan utforska tillsammans med dina kunder. Här har vi fullt fokus på ett av de viktigaste syftena med företaget, nämligen att skapa vinst. Som konsult ska du naturligtvis stödja detta syfte.

Omfattar: 7 timmar inom företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2023-09-26  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
19-1506
Balanced Scorecard och Strategy Map

I denna kurs beskriver vi och diskuterar modeller för att analysera och leda företag. Som företagskonsult har man nytta av dessa dagligen.

Omfattar: 2 timmar inom företagsekonomi-företagsledning. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1540
Bokföringsbrott

Det finns många risker förknippade med rollen som redovisningskonsult, revisor eller ekonomichef, men den känsligaste delen av redovisningskedjan kan faktiskt vara när man biträder med grundbokföringen.

Som redovisningskonsult och revisor finns det alltid risk att man blir en del av sina kunders misstag genom brist på uppmärksamhet, brist på kunskap eller bristande rutiner och erfarenhet.

Omfattar: 2,5 timmar inom redovisning bokslut rapportering. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1175
Direktpension - Pensionsplanering för ägare i fåmansbolag

Direktpension är ett avtal mellan företaget och en anställd om att en pension ska betalas ut direkt från företaget. Direktpension passar bäst mellan företaget och dess ägare. Direktpension är ett intressant alternativ eller komplement till andra pensionslösningar. I kursen gör vi en överblick över pensionsmöjligheter speciellt för ägare i aktiebolag men koncentrerar oss på möjligheten till direktpension. Vi visar med hjälp av räkneexempel och avtalsexempel.

Omfattar: 2 timmar inom skatteplanering. Kursen faktagranskad den 2023-09-26  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1233
Entreprenörskap

Starta och driva företag Entreprenörskap är en kurs om att starta och att driva företag. Kursen ger en praktisk genomgång av ett antal analysmetoder som hjälper företagaren att öka sin konkurrenskraft.

Omfattar: 6 timmar inom företagsekonomi, företagsledning, starta/driva. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
14-1520
Etikregler - Redovisningskonsulter Far och Reko

FARs etiska regler – IESBA. Vi tittar på innehåll och uppbyggnad samt generella regler för medarbetare vid byråer anslutna till FAR. Medlemmar i branschorganisationen ska följa förbundets etiska regler i sin yrkesutövning. Vi diskuterar även området penningtvätt och oberoendereglernas påverkan vid kombiuppdrag.

Omfattar: 4 timmar inom Etik Redovisning Revision Byrådrift Reko. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1514
Etikregler - Redovisningskonsulter Srf och Rex

SRFs etiska regler kommer till uttryck i Rex – ett kvalitetsstyrningssystem för konsulter. Vi tittar på innehåll och uppbyggnad samt generella regler för medarbetare vid byråer anslutna till SRF. Medlemmar i branschorganisationen ska följa förbundets etiska regler i sin yrkesutövning. Vi diskuterar även området penningtvätt och oberoendereglernas påverkan vid kombiuppdrag.

Omfattar: 1 timmar inom Etik Redovisning Revision Byrådrift Rex. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1513
Förhandlingsteknik

Att driva affärsverksamhet innebär förhandling. Kunder, leverantörer och anställda är några av de vi kommer att förhandla med.

Omfattar: 4 timmar inom företagsledning-entreprenörskap. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1550
Grundläggande analys och ekonomistyrning

I denna kurs koncentrerar vi oss på att förstå vad redovisningen berättar för oss genom olika rapporter och nyckeltal. Vi driver företaget för att åstadkomma något av värde för oss själva och våra intressenter. Vi vill att företag ska vara lönsamma och stabila och en trygg investering. Oavsett om vår investering består av pengar eller arbetsinsats. I kursen ”Grundläggande analys och ekonomistyrning” visar vi, på en grundläggande nivå och steg för steg, hur man kan resonera kring olika signaler som redovisningen ger oss och hur vi använder dessa för att fatta beslut kring drift och ekonomi.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning analys planering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1527
Hållbarhetsrapportering

Här lär vi oss hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering. Kursen koncentrerar sig på de regler och förhållanden som gäller svenska företag. I ett särskilt avsnitt tittar vi också på hur små och medelstora företag påverkas. Kursen ger dessutom en bred genomgång av syfte och utveckling inom området.

Omfattar: 3,5 timmar inom redovisning rådgivning företagsledning. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
24-1180
IESBA Etikregler för revisorer

I denna kurs koncentrerar vi oss på etikregler för revisorer.

Vi går igenom IESBA Etikreglers innehåll och uppbyggnad speciellt med fokus på revisorns arbete, roll och uppdrag. Vi granskar både generella regler för medarbetare vid byråer och särskilda regler vid revision.

Kursen beskriver regler som gäller för onoterade företag.

Omfattar: 5 timmar inom IESBA Etik Redovisning Revision Byrådrift Reko. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1512
Ledningssystem för tjänstekvalitet

Svensk standard för redovisningstjänster - En genomgång av Reko-standardens huvudpunkter. Här finns praktiska dokumentmallar och ett sammandrag av standardens huvudpunkter. Vi ger en snabb och praktiskt inriktad genomgång.

Omfattar: 10 timmar inom Redovisning. Kursen faktagranskad den 2016-09-01  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1507
Lönsamma investeringar - En praktisk kurs i investeringskalkylering

Vad är det som gör en investering lönsam? Investeringar är ofta beslut som medför risker. I den här kursen lär du dig hur och när en investering blir lönsam. Vi räknar praktiskt på olika kalkyler. Vi visar hur man tar hänsyn till de parametrar som kännetecknar en lyckad investering. I kursen visar vi hur man kan använda mallar för kalkylering med Excel. Praktiska exempel på användning.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1521
Penningtvätt och finansiering av terrorism - för byråer

Hur kan vi förhindra penningtvättsbrott? Kursen ger en rad tips och exempel kring hur man kan arbeta för att införa rutiner i sin organisation. Vi utgår från arbetet på en revisions- eller redovisningsbyrå och ger många praktiska exempel. Men materialet passar en bred grupp av personer och branscher som är exponerad för risken att medverka i penningtvätt.

Omfattar: 4 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1407
Riskbedömning - ISA 315 omarbetad standard

Denna kurs behandlar ämnet Riskbedömning inom revision. Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer som vill fördjupa sig i detta viktiga ämne. I kursen behandlar vi den omarbetade ISA 315.

Omfattar: 2,5 timmar inom redovisning revisorer revision. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
23-1615
Rådgivningsansvar

Rollen som professionell rådgivare ställer stora krav. Vårdslös och felaktig rådgivning kan orsaka stor skada och rådgivaren kan ställas till ansvar. Kursen är intressant för en stor grupp personer inom både privat och offentlig sektor som i sitt dagliga arbete ger råd.

Omfattar: 4 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
17-1409
Straffansvar för redovisningskonsulter och revisorer

Vi koncentrerar oss på områden där man som redovisningskonsult eller revisor kan förhindra att fel och problem uppkommer. Det handlar om ansvar och konsekvenserna av att inte ta sitt ansvar. Hur ledarskap och personalstöd kan förhindra och löser allvarliga problem.

Omfattar: 2 timmar inom Redovisning - Beskattning - juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
20-1506
Styrelsearbete i ägarledda företag

Många ägarledda företag skulle ha bättre förutsättningar att bli lönsamma och framgångsrika om de hade en professionell styrelse. Företagsägare som vill se sitt företag växa bör allvarligt överväga att toppa laget med kunniga personer i en styrelse. Är du konsult så får du här tips om hur man tänker kring styrelsearbete i mindre företag.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsledning - Företagsekonomi . Kursen faktagranskad den 2020-09-13  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
15-1525
Så får du fler att köpa dina produkter

Vissa typer av köp kan vara komplexa och ställer stora krav på samspelet mellan köpare och säljare. Detta diskuterar vi i denna kurs.

Omfattar: 1 timmar inom företagsekonomi - marknadsföring. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
15-1520
Sälja och prissätta kunskap

En kunskapsprodukt kan vara svår att beskriva och prissätta. Hur tar man betalt för ett råd? Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsledning - Företagsekonomi . Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
15-1530
Utveckla din konsultverksamhet

Denna kurs diskuterar hur man kan öka lönsamheten som konsult genom att ha rätt fokus i sitt arbete.

Omfattar: 2 timmar inom Redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
16-1508