Ekonomifakta

Kontoplan BAS 2024

Sök i kontoplanen på nummer eller benämning. Använd * eller ? vid behov.

Personalhandbok

Underlätta arbetet med personalfrågorna med hjälp av åtgärdsscheman, dokumentmallar, kurser och referensmaterial. Här följer vi även upp aktuella domar från Arbetsdomstolen.