Ekonomifakta

Kontoplan BAS

Sök i kontoplanen på nummer eller benämning. Använd * eller ? vid behov.

Skattedag och Momsdag

Kurser med korta föreläsningar, rättsfallsreferat från Högsta Förvaltnings-domstolen och intressanta ställningstaganden från Skatteverket. Håll dig uppdaterad och hjälp dina kunder att navigera rätt om du är konsult.