Kontoplan BAS

Sök i kontoplanen på nummer eller benämning. Använd * eller ? vid behov.

Personalhandbok

Underlätta arbetet med personalfrågorna med hjälp av dokumentmallar, kurser och referensmaterial.