Inga kringkostnader med kurser online

Kommande kurser


Kurser

Kurser/titlar

Kursstart mars

Bokslut, skatt och deklaration - påbyggnad

I denna kurs koncentrerar vi oss på ett antal områden i redovisningen och följer dem via skattereglerna över till deklarationen. Vi tittar både på områden som har stark koppling mellan skatt och redovisning, men även andra områden. Vi utgår från redovisningsreglerna K2 och K3.

Omfattar: 3 timmar inom bokslut skatt deklaration fördjupning. Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
23-1226

Kursstart april

Kassaflödet och det växande företaget

Ett företags vinst behöver inte innebära att man har ett positivt kassaflöde, lika lite som ett företag förlust innebär ett negativt kassaflöde. I den här kursen ser vi på olika faktorer som påverkar kassaflödet och hur man gör en kassaflödesanalys. Vi diskuterar speciellt hur det växande företaget måste planera för sitt kassaflöde.

Omfattar: 3 timmar inom ekonomistyrning planering. Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1524
Lojalitetsplikt, sekretess och företagshemligheter

Kursen Lojalitetsplikt, sekretess och företagshemligheter diskuterar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare både under och efter anställningstiden.

Omfattar: 1 timmar inom juridik arbetsrätt. Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
23-1312
Nya regler för Bostadsrätter

Kursen handlar om de nya reglerna för bostadsrättsföreningar i Bostadsrättslagen och Årsredovisningslagen. Vi granskar förändringarna ur flera perspektiv. Bland annat styrelsen ansvar, andelsägarens ansvar och fastighetsmäklarens ansvar.

Omfattar: 3 timmar inom bostadsrätter fastighet redovisning . Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1442

Disclaimer

Observera att angivna startdatum och teman är preliminära och kan komma att ändras.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera