Skattekurser

Skattejuridiken bygger på politiska beslut och är därför i ständig förändring. Vi har skattekurser som håller dig uppdaterad inom de senaste. Några är grundläggande medan andra kräver att du redan kan en hel del.
Moms och deklarationskurser har sina egna sidor.
Aktieägartillskott – i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

Detta är en fördjupning i ämnet Associationsrätt och Skatterätt. I kursen behandlar diskuterar vi aktieägartillskott ur flera perspektiv. Vi ser på de juridiska aspekterna, bokföringen samt de skattemässiga frågorna. Vi gör även en jämförande granskning av lån från ägare till eget bolag.

Omfattar: 2,5 timmar inom juridik-företagsekonomi-beskattning-redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1453
Beskattning av bilförmån

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal och löner. Vi fördjupar oss i reglerna för bilförmån för anställda och företagets ägare.

Omfattar: 2,5 timmar inom skatt- löner. Kursen faktagranskad den 2021-11-16  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
21-1361
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I denna kurs behandlas reglerna för beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Omfattar: 7 timmar inom Skatt - grundläggande. Kursen faktagranskad den 2023-10-02  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
17-1220
Beskattning av inkomst av tjänst och kapital

Grundkurs i skatterätt - En genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. I denna kurs behandlas inkomst av tjänst och inkomst av kapital.

Omfattar: 6 timmar inom Skatt - grundläggande. Kursen faktagranskad den 2024-04-07  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
20-1201
Byte av företagsform

Denna kurs beskriver hur byte från en företagsform till en annan företagsform går till. Vi berör både skatterättsliga och redovisningsrättsliga aspekter av ett byte. Vi behandlar byte från enskild firma till AB samt handelsbolag till AB.

Omfattar: 4 timmar inom beskattning redovisning . Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1241
Deklaration 1 - Inkomst av tjänst och kapital 2024

I kursen lär du dig att deklarera för en fysisk persons inkomster från tjänst och kapital. Vi säljer bland annat både aktier, villa och bostadsrätt.

Omfattar: 6 timmar inom beskattning deklaration. Kursen faktagranskad den 2024-02-12  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
24-1211
Deklaration 2 - Inkomst av Näringsverksamhet 2024

I denna kurs lär vi oss att deklarera inkomst från näringsverksamhet. Det är fysisk persons enskilda firma eller fysisk delägare i handelsbolag. Kursen innehåller både teori och praktiska exempel samt övningar direkt på deklarationsblanketten.

Omfattar: 6 timmar inom beskattning näringsverksamhet deklaration. Kursen faktagranskad den 2024-02-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1212
Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2024

Kursen Deklaration K10 för dig som ska deklarera för ägare i fåmansaktiebolag. Här handlar det om deklaration av bland annat utdelning på kvalificerade andelar och försäljning av aktier.

Omfattar: 3 timmar inom beskattning deklaration 3:12-reglerna K10. Kursen faktagranskad den 2024-03-17  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1215
Deklarera för Aktiebolag 2024

I denna kurs lär vi oss att deklarera för ett aktiebolag, samtidigt som du också lär dig de centrala skattereglerna. Vi säljer både fastighet och aktier och ser hur detta ska hanteras i deklarationen. Vi gör också en genomgång av de kopplade områdena mellan redovisning och beskattning.

Omfattar: 3 timmar inom Skatt - fördjupning. Kursen faktagranskad den 2024-04-17  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1225
Deklarera för Handelsbolag och delägare 2024

Här är kursen som hjälper dig att deklarera för ett handelsbolag och dess delägare. Om delägarna är både fysiska och juridiska personer blir det en hel del att tänka på. Kursen reder ut begreppen och pekar på saker man bör tänka på.

Omfattar: 3 timmar inom Skatt - fördjupning. Kursen faktagranskad den 2024-04-07  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1220
Direktpension - Pensionsplanering för ägare i fåmansbolag

Direktpension är ett avtal mellan företaget och en anställd om att en pension ska betalas ut direkt från företaget. Direktpension passar bäst mellan företaget och dess ägare. Direktpension är ett intressant alternativ eller komplement till andra pensionslösningar. I kursen gör vi en överblick över pensionsmöjligheter speciellt för ägare i aktiebolag men koncentrerar oss på möjligheten till direktpension. Vi visar med hjälp av räkneexempel och avtalsexempel.

Omfattar: 2 timmar inom skatteplanering. Kursen faktagranskad den 2023-09-26  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1233
Förmåner - skattefritt eller beskattat

Kursen behandlar reglerna kring beskattning och redovisning av förmåner. I kursen förklarar vi vad du bör tänka på om du tar ut förmåner från ditt företag eller ger förmåner till dina anställda.

Omfattar: 5 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-09-19  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1362
Lön och utdelning i fåmansaktiebolag - skatteplanering 3:12 reglerna

Kursen handlat om Lön och utdelning i fåmansaktiebolag. Reglerna för lön, utdelning och kapitalvinst är komplicerade och gäller den som äger andelar i ett fåmansföretag. Här gäller det personer som både äger och driver verksamheten i företaget. Vad ska man tänka på och hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella reglerna?

Omfattar: 4 timmar inom skatteplanering fåmansföretag 3:12-reglerna. Kursen faktagranskad den 2023-08-09  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1230
Redovisningsdag med nyheter inom K2 och K3

Den här kursen passar dig som ska hålla dig uppdaterad på det som händer inom redovisningsområdet. Kursen vänder sig till den som jobbar med redovisning och företagsekonomiska frågor som konsult, revisor eller ekonomiansvarig.

Omfattar: 3 timmar inom redovisning. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1155
Redovisningsnyheter

Kursen Redovisningsnyheter vänder sig till dig som jobbar med redovisning och företagsekonomiska frågor.

Omfattar: 1 timmar inom redovisning nyheter. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
22-1155
Representation, konferenser och sponsring

Kursen handlar om representation, konferenser och sponsring. Vi behandlar både skatte- och redovisningsreglerna och ger tips om vad man bör tänka på.

Omfattar: 4 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-08-18  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1363
Räntefördelning - Inkomst näringsverksamhet

Skattereglerna för inkomst av näringsverksamhet är bitvis komplicerade. I denna kurs ägnar vi oss helt åt reglerna för räntefördelning.

Omfattar: 2 timmar inom Skatt - tillämpad. Kursen faktagranskad den 2023-09-28  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
17-1221
Sambandet redovisning och beskattning

Kopplingen mellan redovisning och beskattning är grundläggande kunskaper som redovisaren måste behärska.

Omfattar: 2 timmar inom beskattning. Kursen faktagranskad den 2016-03-18  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
16-1250
Skattedag 2023 - 2024

Kursen ger en summering av viktiga frågor inom skatterätten inom inkomstskatt, moms mm. Skattedagen är för dig jobbar som redovisningskonsult eller med kvalificerade frågor på ett företags ekonomiavdelning. Här behandlar vi aktuell praxis genom aktuella domar, förhandsbesked och ställningstaganden från SKV.

Omfattar: 2,5 timmar inom Beskattning personer och företag. Kursen faktagranskad den 2023-12-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
24-1203
Skattemässiga reserveringar - Inkomst näringsverksamhet

I kursen belyser vi ämnet både ut skattetekniskt perspektiv och företagsekonomiskt perspektiv. Skattemässiga reserveringar är en kurs i blocket Beskattning av inkomster av näringsverksamhet.

Omfattar: 5 timmar inom Skatt - avancerad. Kursen faktagranskad den 2023-10-03  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
17-1222
Skatteplanering inför årsskiftet 2023-2024 - privatperson och näringsidkare

Skatteplanering inför årsskiftet 2023 - 2024 - fysisk person och näringsidkare, riktar sig till dig som känner att du bör planera inför årsskiftet. Jobbar du på redovisningbyrå så gäller detta säkert merparten av dina kunder.

Omfattar: 4 timmar inom skatteplanering. Kursen faktagranskad den 2023-11-07  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1255
Traktamente och reseersättning

Den här kursen handlar om beskattning av traktamenten och reseersättningar. Reglerna på området är delvis komplicerade. Här finns också speciella regler beroende på branschförhållanden.

Omfattar: 2,5 timmar inom skatt. Kursen faktagranskad den 2023-08-18  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1364
Välj den bästa företagsformen

Att välja rätt företagsform har stor betydelse. I den här kursen granskar vi för och nackdelar med de olika företagsformerna.

Omfattar: 3 timmar inom Beskattning - juridik. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
21-1240