För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2023-05-09

Hur blir man en Rådgivningsbyrå

Här är några av punkterna som du ska vidareutveckla i affärsplanen för rådgivningsbyrån:

  • Vilka kunder har ni redan som vill utvecklas tillsammans med er i rådgivningsbyrån? Börja med dem. Sök de kunder som förstår värdet av att få kompetent hjälp och som vill framåt. Kunder som värderar sin egen tid och kompetens högt kommer också att förstå värdet av den kompetente konsultens tid och kunskap.
  • Vilka medarbetare ska jobba med rådgivning? Här krävs det kunnande och kompetens inte bara inom redovisning och skatter utan företagsekonomi och kunskap att driva företag. Att göra affärer och att skapa resultat i form av ökad lönsamhet och tillväxt. Kunskap att lyssna och förstå men också i att sälja in en bra lösning. Kunder som ser redovisningsbyrån som en källa till ökad lönsamhet är trogna och lönsamma kunder. Missa inte heller kraften i ditt nätverk och att även delegera till kunden för att få maximal effekt.
  • Hur ska ni ta betalt? Ta betalt efter skapad kundnytta. Timpris fungerar inte i rådgivningsbyrån. Prissättningen bör vara sådan att den uppmuntrar till att skapa värde för kunden.
  • Vem leder det värdeskapande teamet? Organisera rådgivningsprocessen så att teamet jobbar mot ett uttalat mål med kundföretaget. Vad är ert gemensamma mål? Vad ska ni uppnå tillsammans? Formulera mål och delmål. Följ upp.
  • Utnyttja tekniken så att den skapar ett material som passar för rådgivningsbyråns arbete med att skapa lönsamma kundföretag. Rationalisera och automatisera men rationalisera inte bort det viktiga kundmötet som är förutsättningen för att ni ska kunna vara en rådgivningsbyrå.
  • Utbilda och träna medarbetarna. Utbilda också kunderna. Lär av varandra. Inse att rådgivningsbyrån är en del i en värdeskapande process. Brister i andra delar av processen kan innebära att värdet av rådgivningen uteblir. Att leda det värdeskapande teamet är därför en form av mentorskap där vi delar kunskap med varandra.

Dags att börja rita på affärsplanen mot rådgivningsbyrån.

Lycka till!

Mats Dahlberg


Andra blogginlägg