Deklarationskurser

Att upprätta inkomstdeklaration för företag och privatpersoner är en återkommande uppgift. Ofta är det en redovisningskonsult som gör jobbet i samband med årsbokslut eller årsredovisning.
Många av kurserna behandlar både det praktiska arbetet med att deklarera såväl som aktuella skatteregler.
Deklaration 1 - Inkomst av tjänst och kapital 2023

I kursen lär du dig att deklarera för en fysisk persons inkomster från tjänst och kapital. Vi säljer bland annat både aktier, villa och bostadsrätt.

Omfattar: 6 timmar inom beskattning deklaration. Kursen faktagranskad den 2023-01-08  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
23-1211
Deklaration 2 - Inkomst av Näringsverksamhet 2023

I denna kurs lär vi oss att deklarera inkomst från näringsverksamhet. Det är fysisk persons enskilda firma eller fysisk delägare i handelsbolag. Kursen innehåller både teori och praktiska exempel samt övningar direkt på deklarationsblanketten.

Omfattar: 6 timmar inom beskattning näringsverksamhet deklaration. Kursen faktagranskad den 2023-01-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1212
Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2023

Kursen Deklaration K10 för dig som under 2023 ska deklarera för ägare i fåmansaktiebolag. Här handlar det om deklaration av bland annat utdelning på kvalificerade andelar och försäljning av aktier.

Omfattar: 3 timmar inom beskattning deklaration 3:12-reglerna K10. Kursen faktagranskad den 2023-02-09  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1215
Deklarera för Aktiebolag 2023

I denna kurs lär vi oss att deklarera för ett aktiebolag, samtidigt som du också lär dig de centrala skattereglerna. Vi säljer både fastighet och aktier och ser hur detta ska hanteras i deklarationen. Vi gör också en genomgång av de kopplade områdena mellan redovisning och beskattning.

Omfattar: 3 timmar inom Skatt - fördjupning. Kursen faktagranskad den 2023-03-15  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1225
Deklarera för Handelsbolag och delägare 2023

Att deklarera för ett handelsbolag och dess delägare är krångligt. Om delägarna är både fysiska och juridiska personer blir det ännu mera att tänka på. Kursen reder ut detta och pekar på saker man bör tänka på.

Omfattar: 3 timmar inom Skatt - fördjupning. Kursen faktagranskad den 2023-03-03  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1220