Juridik

Vi har ett brett urval av juridikkurser inom handelsrätt, arbetsrätt och ekonomisk familjerätt. Kurserna är anpassade för dig som jobbar som företagskonsult, revisor eller ekonomichef. Som företagsrådgivare har du garanterat nytta av denna kunskap.
Aktieägartillskott – i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

Detta är en fördjupning i ämnet Associationsrätt och Skatterätt. I kursen behandlar diskuterar vi aktieägartillskott ur flera perspektiv. Vi ser på de juridiska aspekterna, bokföringen samt de skattemässiga frågorna. Vi gör även en jämförande granskning av lån från ägare till eget bolag.

Omfattar: 2,5 timmar inom juridik-företagsekonomi-beskattning-redovisning. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1453
Arbetstvist - Arbetsrätt för VD

Kursen Arbetstvist - Arbetsrätt för VD ger en samlad och kortfattad redovisning av den arbetsrättsliga processen samt vad en företagsledare måste veta i samband med en arbetstvist. I kursen gör vi en metodisk genomgång av reglerna för uppsägning och avskedande.

Omfattar: 2,5 timmar inom personal och arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
19-1360
Byte av företagsform

Denna kurs beskriver hur byte från en företagsform till en annan företagsform går till. Vi berör både skatterättsliga och redovisningsrättsliga aspekter av ett byte. Vi behandlar byte från enskild firma till AB samt handelsbolag till AB.

Omfattar: 4 timmar inom beskattning redovisning . Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1241
Diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering

Att utsätta någon för diskriminering är allvarlig, och ett beteende som vi inte kan tolerera på arbetsplatsen. I den här kursen ser vi på diskriminering både utifrån den anställdes och arbetsgivarens perspektiv.

Omfattar: 1 timmar inom arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1310
Ekonomisk familjerätt

Detta är en kurs i Ekonomisk familjerätt. Den ekonomiska familjerätten påverkar oss alla.

Omfattar: 3 timmar inom Ekonomisk familjerätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
23-1461
Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, vid sidan av god man och förvaltarskap. En fullmakt med framskjutet ikraftträdande.

Omfattar: 1 timmar inom familjerätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1462
Fyra korta kurser i arbetsrätt

Här är fyra korta kurser i arbetsrätt. Det handlar om värvingsförbud, uppsägning och skadestånd, godkända tidsbegränsade anställningsformer samt ogiltigförklaring av avtal.

Omfattar: 2 timmar inom personal och arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1300
Föräldraledighetslagen

I den här kursen granskar vi reglerna kring föräldraledighet. med utgångspunkt i föräldraledighetslagen

Omfattar: 1 timmar inom Föräldraledighet ledighet arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1355
GDPR - När, var, hur och för vem?

Personuppgiftsansvar för personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, förkortat GDPR, är en förordning som gäller alla medlemsstater i EU. Personuppgiftsansvaret är ett skadestånds- och straffsanktionerat ansvar. Kursen är en uppdatering av de kurser som vi har inom detta område.

Omfattar: 2 timmar inom juridik-arbetsrätt-personal-lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
22-1480
GDPR för redovisnings- och revisionsbyråer

Kursen GDPR för redovisnings- och revisionsbyråer tar upp branschspecifika problem och visar detaljerat hur GDPR kan implementerar på en redovisnings- och revisionsbyrå.

Omfattar: 2.5 timmar inom Dataskyddsförordningen GDPR. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
18-1483
Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Det är en mängd lagar som man förväntas känna till och alla som någon gång hållit en lagbok i sin hand inser att det finns en hel del att leva upp till. Som ekonomikonsult måste man behärska detta. I den här kursen koncentrerar vi oss på de viktiga områdena om avtals ingående.

Omfattar: 5 timmar inom Handelsrätt - avtalsrätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1401
Handelsrätt 2 - Köprätt

Kursen behandlar området köprätt. Kursen är en logisk fortsättning på Handelsrätt 1 - Avtalsrätt.

Omfattar: 3 timmar inom Handelsrätt - köprätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1411
Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Kursen behandlar området fordringsrätt. Detta område av juridiken är i högsta grad relevant för redovisningskonsulter och företagsekonomer.

Omfattar: 4 timmar inom Handelsrätt - Fordringsrätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1421
Handelsrätt 4 - Marknadsrätt

Kursen behandlar området marknadsrätt. Området påverkar oss alla då vi alla är en del i den, i forma av näringsidkare och konsumenter.

Omfattar: 3 timmar inom Handelsrätt - Marknadsrätt. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1431
Handelsrätt 5 - Fastighetsrätt

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med fastighetslagstiftningen. Mäklare, redovisningskonsulter, banktjänstemän m.fl. kommer garanterat i kontakt med denna relativt komplicerade lagstiftning.

Kursen är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Omfattar: 8 timmar inom Handelsrätt - fastighetsrätt - juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1441
Handelsrätt 6 - Associationsrätt

Detta är en kurs i Associationsrätt, inom kursblocket Handelsrätt. Associationsrätten är omfattande och styr bildande, drift och avveckling av bolag, föreningar och stiftelser. Alla som jobbar med företag måste behärska detta område.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
16-1451
Ledighetslagstiftningen

Den här kursen handlar om ledighetslagstiftningen. Alla som har en anställning kommer någon gång att behöva vara ledig från jobbet. Semester, sjukdom eller flera andra legitima orsaker till ledighet regleras i arbetsrätten. Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 1 timmar inom arbetstid ledighet arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1320
Lojalitetsplikt, konkurrens och företagshemligheter

Kursen Lojalitetsplikt, konkurrens och företagshemligheter diskuterar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare både under och efter anställningstiden.

Omfattar: 2 timmar inom juridik arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2023-03-26  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
23-1312
Nya regler för Bostadsrätter

Kursen behandlar de nya reglerna för bostadsrättsföreningar i Bostadsrättslagen och Årsredovisningslagen. Vi granskar förändringarna ur flera perspektiv belyser effekter och olika ansvarsområden.

Omfattar: 2 timmar inom bostadsrätter fastighet redovisning . Kursen faktagranskad den 2024-04-05  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
23-1442
Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022

Kursen går igenom de nya reglerna om anställningsskydd i LAS. Vi behandlar också ändringarna i uthyrningslagen och de regeländringar som berör facklig förtroendeman.

Omfattar: 1 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
22-1393
Nyhetsdag Personal och Löner 2023

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal- och lönefrågor. Vi behandlar skatterelaterade frågor samt nyheter och aktuella rättsfall inom arbetsrätten.

Omfattar: 1,5 timmar inom arbetsrätt - löner - skatt. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs   Kursen koncentrerar sig på nyheter och förutsätter vissa kunskaper.Nyheter/Uppdatering  
23-1390
Nyhetsdag Personal och Löner 2024

Detta är en nyhetsdag som behandlar aktuella frågor för den som arbetar med personal och löner. Denna gång koncentrerar vi oss på ett antal frågeställningar som är speciellt aktuella med tanke på den osäkra arbetsmarknad vi har just nu.

Omfattar: 2 timmar inom arbetsrätt - löner. Kursen faktagranskad den 2024-03-27  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
24-1390
Olovlig frånvaro från arbetsplatsen

En kurs om olovlig frånvaro från arbetsplatsen och de problem som detta kan leda till mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Omfattar: 1 timmar inom frånvaro arbetsrätt lön. Kursen faktagranskad den 2022-12-15  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1381
Penningtvätt och finansiering av terrorism - för byråer

Hur kan vi förhindra penningtvättsbrott? Kursen ger en rad tips och exempel kring hur man kan arbeta för att införa rutiner i sin organisation. Vi utgår från arbetet på en revisions- eller redovisningsbyrå och ger många praktiska exempel. Men materialet passar en bred grupp av personer och branscher som är exponerad för risken att medverka i penningtvätt.

Omfattar: 4 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
22-1407
Processrätten - en introduktion

Kursen behandlar ämnet allmänna processrätten samt specialprocess och specialdomstolar. Kursen är en introduktion till processrätten, dvs. vårt system för att lösa tvister.

Omfattar: 2,5 timmar inom Handelsrätt - processrätt - juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1476
Registrering av Verklig huvudman

Reglerna om registrering av verklig huvudman gäller från 2 augusti 2017 och är ett led i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Omfattar: 1 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
17-1415
Rådgivningsansvar

Rollen som professionell rådgivare ställer stora krav. Vårdslös och felaktig rådgivning kan orsaka stor skada och rådgivaren kan ställas till ansvar. Kursen är intressant för en stor grupp personer inom både privat och offentlig sektor som i sitt dagliga arbete ger råd.

Omfattar: 4 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
17-1409
Rättsordningen och rättskällorna

Denna kurs är en introduktion till rättsordningen och rättskällorna. Den ger en bra grund för fortsatta studier. I kursen lär du dig hur rättsordningen är uppbyggd, vilka rättskällorna är och hur rättstillämpningen sker.

Omfattar: 1,5 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
18-1400
Semester - Så fungerar det

Kursen Semester - Så fungerar det är en kort grundläggande kurs om hur reglerna kring semester är uppbyggda och fungerar.

Omfattar: 0,5 timmar inom arbetsrätt - löner. Kursen faktagranskad den 2024-04-25  Grundkurs innebär att vi inte förutsätter speciella förkunskaper.Kursnivå: Grundkurs     
24-1321
Skadestånd - ren förmögenhetsskada, en fördjupning

Kursen Skadestånd - ren förmögenhtsskada, en fördjupning, vänder sig till dig som yrkesmässigt ger råd. Du kan till exempel vara redovisningskonsult eller revisor.

Omfattar: 2,5 timmar inom juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
19-1478
Straffansvar för redovisningskonsulter och revisorer

Vi koncentrerar oss på områden där man som redovisningskonsult eller revisor kan förhindra att fel och problem uppkommer. Det handlar om ansvar och konsekvenserna av att inte ta sitt ansvar. Hur ledarskap och personalstöd kan förhindra och löser allvarliga problem.

Omfattar: 2 timmar inom Redovisning - Beskattning - juridik. Kursen faktagranskad den 2024-04-30  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
20-1506
Uppsägning på grund av Arbetsbrist

När och hur kan en arbetsgivare reducera arbetsstyrkan med hänvisning till arbetsbrist? Här finns det en hel del att tänka på. Vad ska man som arbetsgivare göra och inte göra? Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 2 timmar inom arbetsrätt uppsägning arbetsbrist. Kursen faktagranskad den 2024-04-11  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1330
Uppsägning på grund av Personliga skäl

Kursen handlar om reglerna vid uppsägning på grund av personliga skäl. När och hur kan en arbetsgivare säga upp någon med hänvisning till personliga skäl? Här gäller det att tänka efter. Vad ska man som arbetsgivare göra och inte göra? Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 1 timmar inom arbetsrätt uppsägning personliga skäl lön. Kursen faktagranskad den 2023-09-20  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
22-1380
Välj den bästa företagsformen

Att välja rätt företagsform har stor betydelse. I den här kursen granskar vi för och nackdelar med de olika företagsformerna.

Omfattar: 3 timmar inom Beskattning - juridik. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Påbyggnadskurs innebär att du förutsätts ha relevanta grundkunskaper och erfarenhet inom området.Kursnivå: Påbyggnadskurs     
21-1240
Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare

Detta är en fördjupning i ämnet Associationsrätt. I kursen behandlar vi reglerna i aktiebolagslagen som gäller värdeöverföring och lån.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-företagsekonomi. Kursen faktagranskad den 2024-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1452
Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna

Den här kursen handlar de arbetsrättsliga reglerna vid övergång av verksamhet. Anställningsskyddslagen LAS och medbestämmandelagen MBL innehåller regler om skydd för arbetstagare då verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare.

Omfattar: 1,5 timmar inom arbetsrätt. Kursen faktagranskad den 2023-05-23  Fördjupningskurs innebär att du redan har gedigna kunskaper inom området.Kursnivå: Fördjupningskurs     
18-1360