Direktpension - Pensionsplanering för ägare i fåmansbolag

Direktpension - Pensionsplanering för ägare i fåmansbolag

Direktpension är ett avtal mellan företaget och en anställd om att en pension ska betalas ut direkt från företaget. Direktpension passar bäst mellan företaget och dess ägare. Direktpension är ett intressant alternativ eller komplement till andra pensionslösningar. I kursen gör vi en överblick över pensionsmöjligheter speciellt för ägare i aktiebolag men koncentrerar oss på möjligheten till direktpension. Vi visar med hjälp av räkneexempel och avtalsexempel.

I kursen visar vi hur bokföring av transaktionerna kring direktpension ska ske och hur direktpension ska hanteras i bolagets årsredovisning.

Vi granskar också de olika skattemässiga frågorna som kan bli aktuella i samband med att direktpensionen betalas ut.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Direktpension
 • Pensionskostnader med avdragsrätt
 • Förutsättningar för avdrag i företaget
 • Tryggandeformer med avdragsrätt (IL 28 kap.)
 • Tjänstepensionsförsäkringen
 • Aktiv ägares pensionsrätt
 • Direktpension med eller utan pantsättning
 • Stor frihet för både AG och AT
 • Arbetsgivarens avdragsrätt och beskattning
 • Beskattning hos den anställde
 • Direktpension som ej uppfyller tryggandelagen
 • Direktpension i bokföringen och deklarationen
 • Hantering i deklarationen INK2
 • Placeringens avkastning och värdeminskning
 • Behov av nedskrivning och hur den kan återföras
 • Utbetalning av direktpension i bokföringen
 • Värdering av pensionskapitalet efter uttag och utbetalning
 • Om försäkringsbolag tar över ansvaret att utbetala pensionen
 • Direktpensionen i årsredovisningen
 • Avtalet om direktpension - avtalet olika delar
 • Andra sätt att spara till sin pensionering
 • Skattemässig effekt av dina val

Ur kursinnehållet:

 • Direktpension
 • Pensionskostnader med avdragsrätt
 • Förutsättningar för avdrag i företaget
 • Tryggandeformer med avdragsrätt (IL 28 kap.)
 • Tjänstepensionsförsäkringen
 • Aktiv ägares pensionsrätt
 • Direktpension med eller utan pantsättning
 • Stor frihet för både AG och AT
 • Arbetsgivarens avdragsrätt och beskattning
 • Beskattning hos den anställde
 • Direktpension som ej uppfyller tryggandelagen
 • Direktpension i bokföringen och deklarationen
 • Hantering i deklarationen INK2
 • Placeringens avkastning och värdeminskning
 • Behov av nedskrivning och hur den kan återföras
 • Utbetalning av direktpension i bokföringen
 • Värdering av pensionskapitalet efter uttag och utbetalning
 • Om försäkringsbolag tar över ansvaret att utbetala pensionen
 • Direktpensionen i årsredovisningen
 • Avtalet om direktpension - avtalet olika delar
 • Andra sätt att spara till sin pensionering
 • Skattemässig effekt av dina val

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar rådgivning och planering kring löner, redovisning och skattefrågor i fåmansaktiebolag. Det innebär i praktiken alla egna företagare som driver aktiebolag, redovisningskonsulter och redovisningspersonal i fåmansföretag.

Kursmål

Kursdeltagaren ska få förståelse för hur planering för pensionering kan arrangeras på olika sätt och speciellt genom att spara i bolaget.

Förkunskaper

Kunskaper i beskattningrätt och företagsekonomi är en förutsättning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga avsnitt och uppgifter får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.