GDPR - När, var, hur och för vem?

GDPR - När, var, hur och för vem?

GDPR (General Data Protection Regulation) är regelverket för hantering av personuppgifter.

Den här kursen går igenom GDPR:s syfte och innehåll. Kursen går raskt framåt och innehåller en hel del arbetsuppgifter att reflektera över. Vi riktar oss till dig som behöver veta mer om regelverket och hur det påverkar personuppgiftsbehandlingen hos företag, organisationer och föreningar.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • GDPR och att arbeta med integritetsskydd
 • Vad är GDPR
 • Vad är en personuppgift
 • Vem har personuppgiftsansvar
 • De sex grundläggande principerna för hantering av personuppgifter
 • Berättigade ändamål för att hantera personuppgifter
 • Rättslig grund för att hantera personuppgifter
 • Undantag i vissa fall Den registrerades rättigheter
 • Rättelse och radering av personuppgifter
 • Incidenter och hur de hanteras
 • Myndighet som övervakar hanteringen av personuppgifter
 • Överföring av personuppgifter till tredje land
 • Tips för den som ska implementera regelverket på sin arbetsplats

Ur kursinnehållet:

 • GDPR och att arbeta med integritetsskydd
 • Vad är GDPR
 • Vad är en personuppgift
 • Vem har personuppgiftsansvar
 • De sex grundläggande principerna för hantering av personuppgifter
 • Berättigade ändamål för att hantera personuppgifter
 • Rättslig grund för att hantera personuppgifter
 • Undantag i vissa fall Den registrerades rättigheter
 • Rättelse och radering av personuppgifter
 • Incidenter och hur de hanteras
 • Myndighet som övervakar hanteringen av personuppgifter
 • Överföring av personuppgifter till tredje land
 • Tips för den som ska implementera regelverket på sin arbetsplats

Målgrupp

Det är ledningens ansvar att säkerställa att företaget eller organisationen hanterar personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Många i företaget hanterar personuppgifter. Några kan ha tillgång till känslig information såsom personal- och lönehanterare och kommer helt säkert att behöva sätta sig in i detta ämne. Lönekonsulter måste ta hänsyn till regelverket i sina uppdragsavtal.

Kursmål

Kursens mål är att ge en både praktisk och teoretisk grund för arbetet med att implementera den dataskyddsförordningen.

Förkunskaper

Kursen kräver inga egentliga förkunskaper inom området, men förutsätter att deltagaren är väl förtrogen med hur företag normalt fungerar.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort de obligatoriska uppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.