Alltid billigare med årsabonnemang

Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna

Den här kursen behandlar de arbetsrättsliga reglena vid övergång av verksamhet. Anställningsskyddslagen LAS och medbestämmandelagen MBL innehåller regler om skydd för arbetstagare då verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare. Reglerna grundar sig i ett EU-direktivet. Reglerna ska tillämpas vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter.

Reglerna blir därmed också tillämpliga vid byte av företagsform, som när en enskild näringsidkare överför hela eller delar av sin verksamhet till ett eget aktiebolag.

Kursen koncentrerar sig på de rent arbetsrättsliga reglerna. I kursen analyserar vi aktuell praxis på området. Den praktiska hantering av bytet av företagsform behandlas i andra kurser.

Att bryta mot arbetsrätten resulterar ofta i svåra och dyra konflikter, som med rätt kunskap kan undvikas.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar som företagsledare och företagskonsult med personalfrågor.

Kursinnehåll:

Detaljerad information kommer  Övergång av verksamhet
 Begreppets innebörd
 Ekonomisk identitet
 Anställningsavtalets övergång
 Övergång av anställningsvillkor
 Solidariskt ansvar
 Kollektivavtalen
 Ett antal domar från AD diskuteras och analyseras
 Arbetsuppgifter
 Diskussionfråga

Kursmål:

Kursen ger en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor i samband med verksamhetsövergångar.

Förkunskaper:

Delkursen Arbetsrätt 1: Anställningsavtal och anställningsformer rekommenderas som inledning till denna kurs. Vår kurs Personal och löner kan vara en bra introduktion till ämnet personal och arbetsrätt som helhet.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Kompletterande dokumentation och exempel finns till kursens avsnitt. Det finns kontrollfrågor och arbetsuppgifter som man med fördel kan diskutera med en kollega. Till arbetsuppgifterna finns lösningar och kommentarer som är en del i pedagogiken.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1495.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 1,5 timmar inom arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera