Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna

Övergång av verksamhet - de arbetsrättsliga reglerna

Den här kursen behandlar de arbetsrättsliga reglena vid övergång av verksamhet. Anställningsskyddslagen LAS och medbestämmandelagen MBL innehåller regler om skydd för arbetstagare då verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare. Reglerna grundar sig i ett EU-direktivet. Reglerna ska tillämpas vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter.

Reglerna blir därmed också tillämpliga vid byte av företagsform, som när en enskild näringsidkare överför hela eller delar av sin verksamhet till ett eget aktiebolag.

Kursen koncentrerar sig på de rent arbetsrättsliga reglerna. I kursen analyserar vi aktuell praxis på området. Den praktiska hantering av bytet av företagsform behandlas i andra kurser.

Att bryta mot arbetsrätten resulterar ofta i svåra och dyra konflikter, som med rätt kunskap kan undvikas.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Övergång av verksamhet
 • Begreppets innebörd
 • Ekonomisk identitet
 • Anställningsavtalets övergång
 • Övergång av anställningsvillkor
 • Solidariskt ansvar
 • Kollektivavtalen
 • Ett antal domar från AD diskuteras och analyseras
 • Arbetsuppgifter
 • ;Diskussionfråga

Ur kursinnehållet:

 • Övergång av verksamhet
 • Begreppets innebörd
 • Ekonomisk identitet
 • Anställningsavtalets övergång
 • Övergång av anställningsvillkor
 • Solidariskt ansvar
 • Kollektivavtalen
 • Ett antal domar från AD diskuteras och analyseras
 • Arbetsuppgifter
 • ;Diskussionfråga

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar som företagsledare och företagskonsult med personalfrågor.

Kursmål

Kursen ger en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor i samband med verksamhetsövergångar.

Förkunskaper

Delkursen Arbetsrätt 1: Anställningsavtal och anställningsformer rekommenderas som inledning till denna kurs. Vår kurs Personal och löner kan vara en bra introduktion till ämnet personal och arbetsrätt som helhet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 1,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.