Arbetstvist - Arbetsrätt för VD

Arbetstvist - Arbetsrätt för VD

Att ha ansvar för personal är ingen enkel uppgift. Det är först som sist företagets ledning i form av VD som har ansvar för personalen. I större företag har man oftast en avdelning med specialister som hanterar det komplicerade regelverket. I ett mindre företag hamnar frågorna på VD. Detta gäller speciellt om det uppstår en tvist eller att man måste säga upp eller avskeda någon.


Den här kursen vänder sig till dig som har ansvar för personalen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Handläggandet av arbetstvister
 • Arbetstvister i domstol
 • Anställningsformer
 • Anställningsvillkor
 • Avslutande av anställning
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
  • De olika faserna i en uppsägning
 • Varsel och underrättelse
 • Turordning samt omplacering
  • Omplaceringsansvaret
  • Turordningsreglerna
 • Uppsägningsbeskedets innehåll och form
 • Förtur till anställning
 • Ogiltighetsförklaring och skadestånd
 • Uppsägning av personliga skäl
  • De olika faserna i en uppsägning av personliga skäl
 • Åtgärdsscheman för den som ska fatta beslut i personalärenden

Ur kursinnehållet:

 • Handläggandet av arbetstvister
 • Arbetstvister i domstol
 • Anställningsformer
 • Anställningsvillkor
 • Avslutande av anställning
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
  • De olika faserna i en uppsägning
 • Varsel och underrättelse
 • Turordning samt omplacering
  • Omplaceringsansvaret
  • Turordningsreglerna
 • Uppsägningsbeskedets innehåll och form
 • Förtur till anställning
 • Ogiltighetsförklaring och skadestånd
 • Uppsägning av personliga skäl
  • De olika faserna i en uppsägning av personliga skäl
 • Åtgärdsscheman för den som ska fatta beslut i personalärenden

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska har personalansvar eller som hanterar löner och personal som konsult.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om hur arbetstvister hanteras på våra arbetsplatser och i våra domstolar. Du ska få goda kunskaper om hur en uppsägning ska hanteras organisatoriskt för att inte kunna klandras. Kursens checklistor fungerar som ett stöd i beslutssituationer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi och erfarenhet av personal är att rekommendera, men är ingen förutsättning för att tillgodogöra sig kursen.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.