Alltid billigare med årsabonnemang

Arbetstvist - Arbetsrätt för VD

Att ha ansvar för personal är ingen enkel uppgift. Det är först som sist företagets ledning i form av VD som har ansvar för personalen. I större företag har man oftast en avdelning med specialister som hanterar det komplicerade regelverket. I ett mindre företag hamnar frågorna på VD. Detta gäller speciellt om det uppstår en tvist eller att man måste säga upp eller avskeda någon.

Den här kursen vänder sig till dig som har detta ansvar.

Kursinnehåll:

 • Handläggandet av arbetstvister
 • Arbetstvister i domstol
 • Anställningsformer
 • Anställningsvillkor
 • Avslutande av anställning
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
  • De olika faserna i en uppsägning
 • Varsel och underrättelse
 • Turordning samt omplacering
  • Omplaceringsansvaret
  • Turordningsreglerna
 • Uppsägningsbeskedets innehåll och form
 • Förtur till anställning
 • Ogiltighetsförklaring och skadestånd
 • Uppsägning av personliga skäl
  • De olika faserna i en uppsägning av personliga skäl
 • Åtgärdsscheman för den som ska fatta beslut i personalärenden

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som ska har personalansvar eller som hanterar löner och personal som konsult.

Kursmål:

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om hur arbetstvister hanteras i våra domstolar, samt goda kunskaper hur en uppsägning ska hanteras organisatoriskt för att inte kunna klandras. Kursens checklistor fungerar som ett stöd i beslutssituationer.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi och erfarenhet av personal kan vara bra, men är ingen förutsättning för att tillgodogöra sig kursen.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 2,5 timmar inom personal och arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera