Skattedag 2023 - 2024

Skattedag 2023 - 2024

I den här kursen tar vi upp viktiga nyheter och händelser under 2023 som kan få betydelse för dig som redovisningskonsult, revisor eller företagare när du planerar och löser skattetekniska frågor. Vi tittar på ett antal domar från Högsta Förvaltningsdomstolen som kommer att få betydelse för hur vi kan hantera skattefrågor. Både framåt men här finns också möjlighet att ompröva tidigare beslut.


Som rådgivare är det viktigt att man håller sig uppdaterad!

Vi har ett antal kurser inom skatteområdet som är förberede inför årsskiftet och inför bokslutet. Här är några som du bör titta extra på:

Skatteplanering inför årsskiftet 2023-2024 - privatperson och näringsidkare

Lön och utdelning i fåmansaktiebolag - skatteplanering 3:12 reglerna

Nyhetsdag moms 2023

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Ställningstaganden från Skatteverket
 • Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
 • Prejudicerande domar
 • Skattenyheter i budgetpropositionen
 • Ny lagstiftning
 • Förmåner och deras beskattning
 • Aktuella frågor för fåmansföretagare
 • Intressanta domar inom momsområdet
 • Alternativ till att betala statlig skatt på ersättningar över skiktgränsen
 • med mera...

Ur kursinnehållet:

 • Ställningstaganden från Skatteverket
 • Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
 • Prejudicerande domar
 • Skattenyheter i budgetpropositionen
 • Ny lagstiftning
 • Förmåner och deras beskattning
 • Aktuella frågor för fåmansföretagare
 • Intressanta domar inom momsområdet
 • Alternativ till att betala statlig skatt på ersättningar över skiktgränsen
 • med mera...

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och som hanterar praktiska skattefrågor i sitt dagliga arbete. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har nytta av innehållet.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha fått en uppdatering av vad som beslutats på skatteområdet och aktuella domar och ställningstaganden.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper i skatt och som arbetar på ett företags ekonomiavdelning eller som ekonomikonsult.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna i samband med föreläsningsavsnitten får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.