Inga kringkostnader med kurser online

Byte av företagsform

I den här kursen behandlar vi de skattemässiga och redovisningsmässiga frågorna kring byte av företagsform.

Det finns en hel del att tänka på i processen och det som kan få betydelse är om det finns obeskattade reserver som ska föras över. Finns det underskott i det egna kapitalet så kommer även det att behöva hanteras. Ytterligare en viktig sak är definitionen av tillgångar. Även detta kan i vissa fall få stor betydelse vid byte av företagsform.

I kursen går vi igenom ett exempel när en enskild firma ombildas till aktiebolag och visar steg för steg hur detta bokförs.

Kursinnehåll:

 • Skillnader i beskattning mellan företagsformerna
 • Problemområden vid ombildning av verksamheter
 • Underprisöverlåtelsereglerna
 • Periodiseringsfonder
 • Expansionsfond
 • Vi granskar följande situationer:
  • Från enskild näringsidkare till aktiebolag
  • Från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
  • Från enskild näringsidkare till delägare i handelsbolag
  • Från delägare i handelsbolag till annan delägare i handelsbolag
  • Från delägare i handelsbolag till enskild näringsidkare
  • Från delägare i handelsbolag till aktiebolag
 • Momsfrågor i samband med byte av företagsform
 • Arbetsrättsliga frågor i samband med byte av företagsform
 • Exempel byte från enskild firma till aktiebolag

Målgrupp:

Kursen vänder sig till personer som arbetar professionellt med redovisning och företagande.

Kursmål:

Målet med kursen är att deltagarna ska veta hur man hanterar frågorna kring byte av företagsform, både skatterättsligt och i redovisningen.

Förkunskaper:

Kursdeltagaren förutsätts ha goda kunskaper i beskattning och redovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom beskattning redovisning .

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera