Byte av företagsform

Byte av företagsform

I den här kursen behandlar vi de skattemässiga och redovisningsmässiga frågorna kring byte av företagsform.

Det finns en hel del att tänka på i processen och det som kan få betydelse är om det finns obeskattade reserver som ska föras över. Finns det underskott i det egna kapitalet så kommer även det att behöva hanteras. Ytterligare en viktig sak är definitionen av tillgångar. Även detta kan i vissa fall få stor betydelse vid byte av företagsform.

I kursen går vi igenom ett exempel när en enskild firma ombildas till aktiebolag och visar steg för steg hur detta bokförs.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Skillnader i beskattning mellan företagsformerna
 • Problemområden vid ombildning av verksamheter
 • Underprisöverlåtelsereglerna
 • Periodiseringsfonder
 • Expansionsfond
 • Vi granskar följande situationer:
  • Från enskild näringsidkare till aktiebolag
  • Från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
  • Från enskild näringsidkare till delägare i handelsbolag
  • Från delägare i handelsbolag till annan delägare i handelsbolag
  • Från delägare i handelsbolag till enskild näringsidkare
  • Från delägare i handelsbolag till aktiebolag
 • Momsfrågor i samband med byte av företagsform
 • Arbetsrättsliga frågor i samband med byte av företagsform
 • Exempel byte från enskild firma till aktiebolag

Ur kursinnehållet:

 • Skillnader i beskattning mellan företagsformerna
 • Problemområden vid ombildning av verksamheter
 • Underprisöverlåtelsereglerna
 • Periodiseringsfonder
 • Expansionsfond
 • Vi granskar följande situationer:
  • Från enskild näringsidkare till aktiebolag
  • Från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
  • Från enskild näringsidkare till delägare i handelsbolag
  • Från delägare i handelsbolag till annan delägare i handelsbolag
  • Från delägare i handelsbolag till enskild näringsidkare
  • Från delägare i handelsbolag till aktiebolag
 • Momsfrågor i samband med byte av företagsform
 • Arbetsrättsliga frågor i samband med byte av företagsform
 • Exempel byte från enskild firma till aktiebolag

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar professionellt med redovisning och företagande.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna ska veta hur man hanterar frågorna kring byte av företagsform, både skatterättsligt och i redovisningen.

Förkunskaper

Kursdeltagaren förutsätts ha goda kunskaper i beskattning och redovisning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.