Uppsägning på grund av Arbetsbrist

Uppsägning på grund av Arbetsbrist

Den här kursen handlar om reglerna kring arbetsbrist. När och hur kan en arbetsgivare minska arbetsstyrkan med hänvisning till arbetsbrist? Vad säger regelverket om uppsägning på grund av arbetsbrist och vad kan vi lära av praxis?

Här finns det en hel del att tänka på. I kursen analyserar vi ett antal domar och får en fördjupad insikt av gällande praxis.

I kursen finns, förutom föreläsningar, ett flertal arbetsuppgifter med kommentarer till lösningarna. Ett bra sätt att lära sig hur regelverket ska tillämpas.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Inledning till området arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Gränsen mellan arbetsbrist och personliga skäl
 • Arbetsgivarens rätt att omplacera
 • Arbetsgivarens skyldighet att omplacera
 • Omplaceringsutredning
 • Regler för små företag
 • Kollektivavtalsbundna arbetsgivare
 • Förutsättning för omplacering
 • Omplacering efter turordningsregler
 • Avtalsturlista
 • Förhandlingsskyldighet
 • Varsel
 • Uppsägningsbeskedets formalia
 • Sanktioner
 • Permittering
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Preskription
 • En rad rättsfall analyseras vad avser praxis inom ovanstående områden
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt åtgärdsschema som kan fungera som beslutsstöd vi planering och genomförande av uppsägning pga. arbetsbrist

Ur kursinnehållet:

 • Inledning till området arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Gränsen mellan arbetsbrist och personliga skäl
 • Arbetsgivarens rätt att omplacera
 • Arbetsgivarens skyldighet att omplacera
 • Omplaceringsutredning
 • Regler för små företag
 • Kollektivavtalsbundna arbetsgivare
 • Förutsättning för omplacering
 • Omplacering efter turordningsregler
 • Avtalsturlista
 • Förhandlingsskyldighet
 • Varsel
 • Uppsägningsbeskedets formalia
 • Sanktioner
 • Permittering
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Preskription
 • En rad rättsfall analyseras vad avser praxis inom ovanstående områden
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt åtgärdsschema som kan fungera som beslutsstöd vi planering och genomförande av uppsägning pga. arbetsbrist

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer garanterat att konfronteras med dessa frågor. Egna företagare, företagsledare och styrelsemedlemmar är andra som kommer att ha stor nytta av kursen.

Kursmål

Kursdeltagaren ska få förståelse för vilka regler som styr möjligheten att minska arbetsstyrkan vid arbetsbrist, samt de viktiga steg som måste tas för att uppfylla lagens krav.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i arbetsrätt motsvarande vår kurs Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.