Traktamente och reseersättning

Traktamente och reseersättning

Den anställde som gör resor för sin arbetsgivares räkning har rätt till ersättning för de merkostnader det innebär. Traktamente är i första hand avsett att täcka de ökade levnadsomkostnader som den anställde har under förrättningen och är under vissa förutsättningar skattefritt. Vi reder ut begreppen och villkoren.

Kostnaden för själva resan beror på färdsätt och även här finns det ett antal villkor som man bör känna till.

I kursen visar vi genom olika exempel hur regelverket fungerar.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Definition av tjänsteresa och tjänsteställe
 • Reseräkningen
 • Faktiska merkostnader
 • Traktamenten enligt schablonbelopp
 • Villkor för att få skattefritt traktamente
 • Dagtraktamente och nattraktamente
 • Utlandstraktamente
 • Speciella regler för långa förrättningar
 • Tremånaders- och tvåårsreduktion
 • Avbrott i tjänsteresan
 • Måltider under tjänsteresan och måltidsersättningar
 • Traktamentsregler i speciella branscher
 • Distansarbete och hemarbete
 • Arbete på annan ort under kortare perioder
 • Resor och ökade levnadsomkostnader i enskild firma

Ur kursinnehållet:

 • Definition av tjänsteresa och tjänsteställe
 • Reseräkningen
 • Faktiska merkostnader
 • Traktamenten enligt schablonbelopp
 • Villkor för att få skattefritt traktamente
 • Dagtraktamente och nattraktamente
 • Utlandstraktamente
 • Speciella regler för långa förrättningar
 • Tremånaders- och tvåårsreduktion
 • Avbrott i tjänsteresan
 • Måltider under tjänsteresan och måltidsersättningar
 • Traktamentsregler i speciella branscher
 • Distansarbete och hemarbete
 • Arbete på annan ort under kortare perioder
 • Resor och ökade levnadsomkostnader i enskild firma

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som jobbar eller ska jobba med personal- och lönerelaterade frågor. Lönekonsulter, redovisningskonsulter, personalassistenter, egna företagare m.fl.

Kursmål

Kursdeltagaren ska behärska reglerna kring traktamenten och reseersättningar och ska efter kursen kunna hantera både skattefrågor och redovisningsfrågor i ämnet.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i hur ett företag fungerar.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.