Alltid billigare med årsabonnemang

Personal och löner

Företagets personal- och löneadministration är ett omfattande kunskapsområde och bitvis komplicerat. Arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal samt individuellt ingångna avtal gäller mellan parterna och ska behärskas av den som bereder lönerna. Felaktigt redovisade löner kan ställa till mycket trassel, både i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, men även i företagets redovisning vilket kan leda till felaktiga beslut.

I många företagen sköter lönekonsulter eller redovisningskonsulter löneberedningen. Kommunikation och rapportering med uppdragsgivaren är i dessa fall viktig. Vi ägnar ett avsnitt speciellt åt samspelet mellan uppdragsgivaren och konsulten.

I denna kurs koncentrerar vi oss på de grundläggande förutsättningarna och kunskaperna som behövs för att jobba med personal och löner. Vi går igenom olika lönesituationer. Vi granskar de centrala lagarna och diskuterar hur arbetet kan bedrivas i praktiken.

Några punkter ur innehållet

 Att arbeta med löner
 Anställningsformer
 Uppdragsavtal för konsulter
 Anställningsavtal
 Anställningsvillkor
 Anställningsformer
 Kollektivavtal
 Arbetstid
 Löneformer
 Löneberedning
 Sjukledighet och beräkning av sjuklön
 Ledighet
 Frånvaro
 Semester och semesterlöneberäkning
 Skatter
 Avgifter
 Kontering i bokföringen

Målgrupp

Personer som arbetar eller ska arbeta med löner på en ekonomiavdelning eller på en redovisningsbyrå.

Kursmål

Ge en grundläggande förståelse för det regelverk som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med förvärvade kunskaper kunna arbeta med löneberedning och personalpå et säkert sätt.

Förkunskaper

Kursen är på grundläggande nivå. Den som har erfarenhet av företagande och redovisning har naturligtvis stor nytta av dessa förkunskaper.

Studieform

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Arbetsuppgifter, exempel, referensmaterial och testa-dig-själv-frågor ingår i materialet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-själv-frågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom personal och arbetsrät.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera