Att studera online är effektivt

Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ger riktlinjer för att skapa en bra arbetsmiljö. Syftet är att arbetsgivare ska jobba förebyggande med arbetsmiljön.

Den här utbildningen ger praktisk kunskap i att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig användbara metoder, verktyg och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Det blir lättare att hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker med rätt kunskap.

Denna kurs har obligatoriska arbetsuppgifter till varje filmavsnitt som du ska göra. Dessutom finns det en diskussionsfråga, arbetsuppgifter, praktiska checklistor och en hel del bra extramaterial, lämpliga att diskutera med dina kolleger eller om du är konsult med dina kunder.

Kursinnehåll:

 SAM för ledare
 1: Företagens arbetsgivaransvar
 Lagens syfte
 Tillämpningsområde
 Arbetsgivarens ansvar
 Motiv för arbetsmiljöarbete
 2: Lagar och regler
 Arbetsmiljölagen
 Arbetsmiljöförordningen
 EU påverkar oss
 3: Systematiska arbetsmiljöarbetet - processen
 AFS 2001:1
 Arbetsgivarens regelträd
 SAM ur ett process-perspektiv
 Systematiska arbetsmiljöarbetet - verktygen
 Riskbedömning
 Aktiva fel och systematiska fel
 Riskkartläggning
 Exempel: Riskbedömning
 Skyddsrond
 Handlingsplan
 4: Företagens arbetsmiljöansvar
 Arbetsmiljöpolicy och mål
 Kompetens och erforderliga instruktioner
 5: Nya krav på organisatorisk och social arbetsmiljö
 Psykosociala risker
 Resurser i förhållande till krav i arbetet
 6: Samverkan arbetsgivare - arbetstagare
 Arbetstagarens ansvar
 Skyddsombud/Arbetsmiljöombud
 7: Tillsyn och påföljder
 Förbud/föreläggande
 Straff/böter
 Sanktionsavgift
 Straffansvar
 Riktlinjer för företagsbot

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära mera om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är du ledare på någon nivå i företaget så är detta kunskaper som du måste behärska i både teori och praktik.

Kursmål:

Målet med kursen är att deltagarna självständigt ska kunna jobba arbetsmiljöfrågor och hitta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga direkta förkunskaper.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom arbetsmiljö arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera