Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ger riktlinjer för att skapa en bra arbetsmiljö. Syftet är att arbetsgivare ska jobba förebyggande med arbetsmiljön.

Den här utbildningen ger praktisk kunskap i att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig användbara metoder, verktyg och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Det blir lättare att hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker med rätt kunskap.

Denna kurs har obligatoriska arbetsuppgifter till varje filmavsnitt som du ska göra. Dessutom finns det en diskussionsfråga, arbetsuppgifter, praktiska checklistor och en hel del bra extramaterial, lämpliga att diskutera med dina kolleger eller om du är konsult med dina kunder.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära mera om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är du ledare på någon nivå i företaget så är detta kunskaper som du måste behärska i både teori och praktik.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna självständigt ska kunna jobba arbetsmiljöfrågor och hitta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Förkunskaper

Kursen kräver inga direkta förkunskaper.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen. Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Ur kursinnehållet:

 • SAM för ledare
 • 1: Företagens arbetsgivaransvar
 • Lagens syfte
 • Tillämpningsområde
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Motiv för arbetsmiljöarbete
 • 2: Lagar och regler
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • EU påverkar oss
 • 3: Systematiska arbetsmiljöarbetet - processen
 • AFS 2001:1
 • Arbetsgivarens regelträd
 • SAM ur ett process-perspektiv
 • Systematiska arbetsmiljöarbetet - verktygen
 • Riskbedömning
 • Aktiva fel och systematiska fel
 • Riskkartläggning
 • Exempel: Riskbedömning
 • Skyddsrond
 • Handlingsplan
 • 4: Företagens arbetsmiljöansvar
 • Arbetsmiljöpolicy och mål
 • Kompetens och erforderliga instruktioner
 • 5: Nya krav på organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Psykosociala risker
 • Resurser i förhållande till krav i arbetet
 • 6: Samverkan arbetsgivare - arbetstagare
 • Arbetstagarens ansvar
 • Skyddsombud/Arbetsmiljöombud
 • 7: Tillsyn och påföljder
 • Förbud/föreläggande
 • Straff/böter
 • Sanktionsavgift
 • Straffansvar
 • Riktlinjer för företagsbot
ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera