Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ger riktlinjer för att skapa en bra arbetsmiljö. Syftet är att arbetsgivare ska jobba förebyggande med arbetsmiljön.

Den här utbildningen ger praktisk kunskap i att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig användbara metoder, verktyg och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Det blir lättare att hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker med rätt kunskap.

Denna kurs har obligatoriska arbetsuppgifter till varje filmavsnitt som du ska göra. Dessutom finns det en diskussionsfråga, arbetsuppgifter, praktiska checklistor och en hel del bra extramaterial, lämpliga att diskutera med dina kolleger eller om du är konsult med dina kunder.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • SAM för ledare
 • 1: Företagens arbetsgivaransvar
 • Lagens syfte
 • Tillämpningsområde
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Motiv för arbetsmiljöarbete
 • 2: Lagar och regler
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • EU påverkar oss
 • 3: Systematiska arbetsmiljöarbetet - processen
 • AFS 2001:1
 • Arbetsgivarens regelträd
 • SAM ur ett process-perspektiv
 • Systematiska arbetsmiljöarbetet - verktygen
 • Riskbedömning
 • Aktiva fel och systematiska fel
 • Riskkartläggning
 • Exempel: Riskbedömning
 • Skyddsrond
 • Handlingsplan
 • 4: Företagens arbetsmiljöansvar
 • Arbetsmiljöpolicy och mål
 • Kompetens och erforderliga instruktioner
 • 5: Nya krav på organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Psykosociala risker
 • Resurser i förhållande till krav i arbetet
 • 6: Samverkan arbetsgivare - arbetstagare
 • Arbetstagarens ansvar
 • Skyddsombud/Arbetsmiljöombud
 • 7: Tillsyn och påföljder
 • Förbud/föreläggande
 • Straff/böter
 • Sanktionsavgift
 • Straffansvar
 • Riktlinjer för företagsbot

Ur kursinnehållet:

 • SAM för ledare
 • 1: Företagens arbetsgivaransvar
 • Lagens syfte
 • Tillämpningsområde
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Motiv för arbetsmiljöarbete
 • 2: Lagar och regler
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • EU påverkar oss
 • 3: Systematiska arbetsmiljöarbetet - processen
 • AFS 2001:1
 • Arbetsgivarens regelträd
 • SAM ur ett process-perspektiv
 • Systematiska arbetsmiljöarbetet - verktygen
 • Riskbedömning
 • Aktiva fel och systematiska fel
 • Riskkartläggning
 • Exempel: Riskbedömning
 • Skyddsrond
 • Handlingsplan
 • 4: Företagens arbetsmiljöansvar
 • Arbetsmiljöpolicy och mål
 • Kompetens och erforderliga instruktioner
 • 5: Nya krav på organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Psykosociala risker
 • Resurser i förhållande till krav i arbetet
 • 6: Samverkan arbetsgivare - arbetstagare
 • Arbetstagarens ansvar
 • Skyddsombud/Arbetsmiljöombud
 • 7: Tillsyn och påföljder
 • Förbud/föreläggande
 • Straff/böter
 • Sanktionsavgift
 • Straffansvar
 • Riktlinjer för företagsbot

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill lära mera om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är du ledare på någon nivå i företaget så är detta kunskaper som du måste behärska i både teori och praktik.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna självständigt ska kunna jobba arbetsmiljöfrågor och hitta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Förkunskaper

Kursen kräver inga direkta förkunskaper.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.