Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare

Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare

Kursen Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare är en fördjupningskurs i associationsrätt. I denna kurs reder vi ut de mycket komplicerade reglerna som styr hur och när värdeöverföring kan ske mellan bolaget och dess ägare.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare
 • Samarbetsformer
 • Regler om värdeöverföring
 • Grundprinciper
 • Borgenärsskydd - principer
 • Minoritetsskydd - principer
 • Former för värdeöverföring
 • Vad är en värdeöverföring?
 • Hur mycket får disponeras i en värdeöverföring?
 • Beloppsregeln
 • Försiktighetsregeln
 • Sakutdelning
 • Konsekvenser vid överträdelser
 • Bristtäckningsansvar
 • Vinstutdelning
 • Tillhandahållande av förslag till beslut
 • Vidareslussad utdelning
 • Värdeöverföring under löpande räkenskapsår
 • Koncernbidrag och aktieägartillskott
 • Koncernbidrag från moderbolag
 • Koncernbidrag från dotterbolag
 • Lån och säkerheter som värdeöverföring
 • Generella låneförbudet
 • Rättsföljd av förbjudna lån
 • Förbjudna kretsen
 • Undantag från låneförbudet
 • Ställande av säkerheter
 • Förvärvslåneförbudet
 • Förvärv av egna aktier

Ur kursinnehållet:

 • Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare
 • Samarbetsformer
 • Regler om värdeöverföring
 • Grundprinciper
 • Borgenärsskydd - principer
 • Minoritetsskydd - principer
 • Former för värdeöverföring
 • Vad är en värdeöverföring?
 • Hur mycket får disponeras i en värdeöverföring?
 • Beloppsregeln
 • Försiktighetsregeln
 • Sakutdelning
 • Konsekvenser vid överträdelser
 • Bristtäckningsansvar
 • Vinstutdelning
 • Tillhandahållande av förslag till beslut
 • Vidareslussad utdelning
 • Värdeöverföring under löpande räkenskapsår
 • Koncernbidrag och aktieägartillskott
 • Koncernbidrag från moderbolag
 • Koncernbidrag från dotterbolag
 • Lån och säkerheter som värdeöverföring
 • Generella låneförbudet
 • Rättsföljd av förbjudna lån
 • Förbjudna kretsen
 • Undantag från låneförbudet
 • Ställande av säkerheter
 • Förvärvslåneförbudet
 • Förvärv av egna aktier

Målgrupp

Kursen vänder sig personer som hanterar bolagsfrågor i sitt arbete. Ekonomichefer, revisorer och redovisningskonsulter är vår primära målgrupp för denna kurs.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha god förståelse för hur reglerna kring värdeöverföring är uppbyggda och hur de tillämpas.

Förkunskaper

Kursen kräver grundläggande kunskaper i associationsrätt. Vi rekommenderar vår kurs Handelsrätt 6 - Associationsrätt som en lämplig introduktion.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.