Inga kringkostnader med kurser online

Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare

Kursen Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare är en fördjupningskurs i associationsrätt. I denna kurs reder vi ut de mycket komplicerade reglerna som styr hur och när värdeöverföring kan ske mellan bolaget och dess ägare.

Du bör minst ha grundläggande kunskaper i associationsrätt för att gå kursen.

Kursinnehåll:

 • Värdeöverföring och andra transaktioner med ägare
 • Samarbetsformer
 • Regler om värdeöverföring
 • Grundprinciper
 • Borgenärsskydd - principer
 • Minoritetsskydd - principer
 • Former för värdeöverföring
 • Vad är en värdeöverföring?
 • Hur mycket får disponeras i en värdeöverföring?
 • Beloppsregeln
 • Försiktighetsregeln
 • Sakutdelning
 • Konsekvenser vid överträdelser
 • Bristtäckningsansvar
 • Vinstutdelning
 • Tillhandahållande av förslag till beslut
 • Vidareslussad utdelning
 • Värdeöverföring under löpande räkenskapsår
 • Koncernbidrag och aktieägartillskott
 • Koncernbidrag från moderbolag
 • Koncernbidrag från dotterbolag
 • Lån och säkerheter som värdeöverföring
 • Generella låneförbudet
 • Rättsföljd av förbjudna lån
 • Förbjudna kretsen
 • Undantag från låneförbudet
 • Ställande av säkerheter
 • Förvärvslåneförbudet
 • Förvärv av egna aktier

Målgrupp:

Kursen vänder sig personer som hanterar bolagsfrågor i sitt arbete. Ekonomichefer, revisorer och redovisningskonsulter är vår primära målgrupp för denna kurs.

Kursmål:

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha god förståelse för hur reglerna kring värdeöverföring är uppbyggda och hur de tillämpas.

Förkunskaper:

Kursen kräver grundläggande kunskaper i associationsrätt. Vi rekommenderar vår kurs Handelsrätt 6 - Associationsrätt som en lämplig introduktion.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom juridik-företagsekonomi.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera