Straffansvar för redovisningskonsulter och revisorer

Straffansvar för redovisningskonsulter och revisorer

I den här kursen tar vi upp de speciella förhållande som kan leda till att en redovisningskonsult eller revisor kan straffas. Det är två ytkesgrupper vars verksamhet innehåller flera områden som innehåller fällor som kan leda till att fel begås.

Kursen pekar på några av de vanligaste områden och redogör för rättsläger. Vi visar också handfast hur du bör agera för egen del och som personalledare.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Straffansvarets omfattning
 • Redovisningskonsultens roll och ansvar
 • Revisorns roll och ansvar
 • Bokföringsbrott
 • Redovisningskonsultens straffrättsliga ansvar
 • Revisorns straffrättsliga ansvar
 • Svindleri
 • Skattebrott
 • Försvårande av skattekontroll
 • Osant intygande
 • Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
 • ** Hur man minimerar sina risker **
 • Vem kan träffas av ansvar?
 • Vad kan man göra för att minska riskerna?
 • Revisorns speciella förhållanden
 • Personalledarens anvar

Ur kursinnehållet:

 • Straffansvarets omfattning
 • Redovisningskonsultens roll och ansvar
 • Revisorns roll och ansvar
 • Bokföringsbrott
 • Redovisningskonsultens straffrättsliga ansvar
 • Revisorns straffrättsliga ansvar
 • Svindleri
 • Skattebrott
 • Försvårande av skattekontroll
 • Osant intygande
 • Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
 • ** Hur man minimerar sina risker **
 • Vem kan träffas av ansvar?
 • Vad kan man göra för att minska riskerna?
 • Revisorns speciella förhållanden
 • Personalledarens anvar

Målgrupp

Redovisningskonsulter, revisorer och ekonomipersonal.

Kursmål

Kursdeltagaren ska få insikt om vikten att arbeta förebyggande inom området, ta sitt ansvar som redovisningskonsult eller revisor och på det sättet minimera risken för fleaktig hantering i sina uppdrag.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i företagsekonomi och redovisning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt gjort arbetsuppgifterna som är kopplade till föreläsningsavsnitten.

Du behöver avsätta cirka 2 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.