Välj den bästa företagsformen

Välj den bästa företagsformen

Valet av företagsform kan ha helt avgörande inverkan på hur ett företag drivs och vilka risker företagaren och övriga intressenter utsätts för.

Skillnaderna är betydande både när det gäller beskattning och möjligheten att ingå avtal och konsekvenserna av att inte uppfylla ett avtal.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Företagsformerna
 • Fördelar och nackdelar med olika förtagsformer
 • Skattekonsekvenser beroende på val av företagsform
 • Ansvar och risktagande i olika företagsformer
 • Fördel enskild näringsverksamhet
 •  Fördel aktiebolag
 • De största skillnaderna

Ur kursinnehållet:

 • Företagsformerna
 • Fördelar och nackdelar med olika förtagsformer
 • Skattekonsekvenser beroende på val av företagsform
 • Ansvar och risktagande i olika företagsformer
 • Fördel enskild näringsverksamhet
 •  Fördel aktiebolag
 • De största skillnaderna

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbeta med företagsledning. Företagsledare och aktiva ägare, styrelseledamöter, personer som arbetar som konsulter inom ekonomi och företagande. Alla har direkt nytta av, och kan tillämpa, materialet.

Kursmål

Deltagarna ska bättre förstå hur man kan utnyttja likheter och olikheter i de olika företagsformerna.

Förkunskaper

Kunskap i företagsekonomi och beskattningsrätt är en fördel men inget krav.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på frågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.