Aktieägartillskott – i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

Aktieägartillskott – i bolagsrätten, redovisningen och beskattningen

I denna kurs går vi igenom reglerna kring aktieägartillskott. Vi granskar detta ur olika perspektiv - bolagsrätten, skatterätten och redovisningen. Vi ger också exempel och diskuterar konsekvenser i olika situationer. När, hur och varför lämnar man ett aktieägartillskott och vilka alternativa lösningar finns det?

I materialet finns också ett fördjupande referensmaterial i form av domar, artiklar och praktiska mallar.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Lån till och från eget företag/bolag
 • Ränta på lån till eget bolag
 • Formalia vid lån till eget bolag
 • AKTIEÄGARTILLSKOTT
  • Tillskjutit sakegendom
  • Ovillkorade aktieägartillskott
  • Villkorade aktieägartillskott
 • ÅTERBETALNING OCH OMVANDLING
  • Återbetalning av villkorat aktieägartillskott
  • Omvandling till aktieägartillskott
 • KAPITALTÄCKNINGSGARANTI
 • AVYTTRING AV AKTIER OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
  • När mottagande bolag försätts i konkurs
 • HANDLINGAR SOM UPPRÄTTAS
 • SKATTEMÄSSIG BEHANDLING
  • Aktieförsäljning och villkorat aktieägartillskott
  • Förlust på ett villkorat aktieägartillskott
 • UNDERSKOTTSFÖRETAG
  • Beloppsspärren
 • ÖVERLÅTELSE AV UNDERSKOTTSFÖRETAG
  • Beloppsspärren och aktieägartillskott
 • AKTIEÄGARTILLSKOTT OCH BLANKETT K10
  • Anskaffningsutgift
  • Utdelning
 • REDOVISNINGEN OCH BOKSLUT
  • Löpande bokföringen
  • Beslut om återbetalning
  • Bokslut och årsredovisning
  • Koncernredovisningen

Ur kursinnehållet:

 • Lån till och från eget företag/bolag
 • Ränta på lån till eget bolag
 • Formalia vid lån till eget bolag
 • AKTIEÄGARTILLSKOTT
  • Tillskjutit sakegendom
  • Ovillkorade aktieägartillskott
  • Villkorade aktieägartillskott
 • ÅTERBETALNING OCH OMVANDLING
  • Återbetalning av villkorat aktieägartillskott
  • Omvandling till aktieägartillskott
 • KAPITALTÄCKNINGSGARANTI
 • AVYTTRING AV AKTIER OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
  • När mottagande bolag försätts i konkurs
 • HANDLINGAR SOM UPPRÄTTAS
 • SKATTEMÄSSIG BEHANDLING
  • Aktieförsäljning och villkorat aktieägartillskott
  • Förlust på ett villkorat aktieägartillskott
 • UNDERSKOTTSFÖRETAG
  • Beloppsspärren
 • ÖVERLÅTELSE AV UNDERSKOTTSFÖRETAG
  • Beloppsspärren och aktieägartillskott
 • AKTIEÄGARTILLSKOTT OCH BLANKETT K10
  • Anskaffningsutgift
  • Utdelning
 • REDOVISNINGEN OCH BOKSLUT
  • Löpande bokföringen
  • Beslut om återbetalning
  • Bokslut och årsredovisning
  • Koncernredovisningen

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och som hanterar praktiska finansieringsfrågor i sitt dagliga arbete. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter har nytta av innehållet.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs ha kunskaper om hur aktieägartillskott hanteras både bolagsrättsligt, i skatterätten och i redovisningen.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper i bolagsrätt och skatt och som arbetar på ett företags ekonomiavdelning eller som ekonomikonsult.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna i samband med föreläsningsavsnitten får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.