Att studera online är effektivt

Rådgivningsansvar

- Ansvarsfrågor vid professionell rådgivning

Kursen ger en genomgång av samspelet mellan en rådgivare och den eller de personer som är mottagare av rådet. Vilket ansvar har rådgivaren för rådet och hur ska rådgivaren agera inför, under och efter rådgivningstillfället? Felaktiga råd kan ställa till stor skada och rådgivaren riskerar att bli skadeståndsskyldig, men vad krävs egentligen av parterna, och rådgivningstillfället, för att en sådan situation ska uppkomma? Hur ska rådgivaren agera för att inte utsätta sig själv eller sin klient för risker?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kan hamna i en situatin där man kommer att betraktas som rådgivare. Revisorer, redovisningskonsulter, personalhandläggare, lönekonsulter är exempel på yrkesgrupper där rådgivning med säkerhet kommer att ske.

Kursinnehåll:

 Rådgivningsansvar
 Skillnaden revisor och redovisningskonsult
 När uppstår rådgivning och ansvar
 Förberedande kunskaper
 Klientens kunskaper
 Rådgivarens kunskaper
 Skadeståndsansvar
 Kriterier för att skadestånd ska utdömas
 Subjektiva ansvarsförutsättningar
 Vårdlöshet och det pedagogiska problemet
 Informationsansvarets pedagogik
 Metodansvaret
 Skada
 Adekvat kausalitet
 Positiva kontraktsintresset
 Negativa kontraktsintresset
 Finansiell rådgivning
 Dokumentationskravet
 Skadestånd - en fördjupning
 Rättsgrund för rådgivningsansvar
 Culpa
 Culpa in contractu
 Kausalitet och rättspraxis
 Professionsansvaret
 Uppkomsten av bindande rådgivningsavtal
 Praxis från Högsta domstolen
 Vårdslöshet och medvållande
 Den pedagogiska plikten
 Den befogade tilliten
 Aktsamhetsnormer för rådgivare
 Medvållande
 Skadeståndsrätten

Kursmål:

Kursens mål är att ge en genomgång av problemområdet samt visa på vikten av vissa goda rutiner hos en rådgivare. Genom granskning av tillämplig praxis får vi en förankring i gällande rätt på området.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga egentliga förkunskaper inom området, men förutsätter att deltagaren är väl förtrogen med hur företag normalt fungerar.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet samt ett antal arbetsuppgifter som hjälper till att studera in materialet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och och gjort de obligatoriska arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera