Rådgivningsansvar

Rådgivningsansvar

- Ansvarsfrågor vid professionell rådgivning

Kursen ger en genomgång av samspelet mellan en rådgivare och den eller de personer som är mottagare av rådet. Vilket ansvar har rådgivaren för rådet och hur ska rådgivaren agera inför, under och efter rådgivningstillfället? Felaktiga råd kan ställa till stor skada och rådgivaren riskerar att bli skadeståndsskyldig, men vad krävs egentligen av parterna, och rådgivningstillfället, för att en sådan situation ska uppkomma? Hur ska rådgivaren agera för att inte utsätta sig själv eller sin klient för risker?

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Rådgivningsansvar
 • Skillnaden revisor och redovisningskonsult
 • När uppstår rådgivning och ansvar
 • Förberedande kunskaper
 • Klientens kunskaper
 • Rådgivarens kunskaper
 • Skadeståndsansvar
 • Kriterier för att skadestånd ska utdömas
 • Subjektiva ansvarsförutsättningar
 • Vårdlöshet och det pedagogiska problemet
 • Informationsansvarets pedagogik
 • Metodansvaret
 • Skada
 • Adekvat kausalitet
 • Positiva kontraktsintresset
 • Negativa kontraktsintresset
 • Finansiell rådgivning
 • Dokumentationskravet
 • Skadestånd - en fördjupning
 • Rättsgrund för rådgivningsansvar
 • Culpa
 • Culpa in contractu
 • Kausalitet och rättspraxis
 • Professionsansvaret
 • Uppkomsten av bindande rådgivningsavtal
 • Praxis från Högsta domstolen
 • Vårdslöshet och medvållande
 • Den pedagogiska plikten
 • Den befogade tilliten
 • Aktsamhetsnormer för rådgivare
 • Medvållande
 • Skadeståndsrätten

Ur kursinnehållet:

 • Rådgivningsansvar
 • Skillnaden revisor och redovisningskonsult
 • När uppstår rådgivning och ansvar
 • Förberedande kunskaper
 • Klientens kunskaper
 • Rådgivarens kunskaper
 • Skadeståndsansvar
 • Kriterier för att skadestånd ska utdömas
 • Subjektiva ansvarsförutsättningar
 • Vårdlöshet och det pedagogiska problemet
 • Informationsansvarets pedagogik
 • Metodansvaret
 • Skada
 • Adekvat kausalitet
 • Positiva kontraktsintresset
 • Negativa kontraktsintresset
 • Finansiell rådgivning
 • Dokumentationskravet
 • Skadestånd - en fördjupning
 • Rättsgrund för rådgivningsansvar
 • Culpa
 • Culpa in contractu
 • Kausalitet och rättspraxis
 • Professionsansvaret
 • Uppkomsten av bindande rådgivningsavtal
 • Praxis från Högsta domstolen
 • Vårdslöshet och medvållande
 • Den pedagogiska plikten
 • Den befogade tilliten
 • Aktsamhetsnormer för rådgivare
 • Medvållande
 • Skadeståndsrätten

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kan hamna i en situatin där man kommer att betraktas som rådgivare. Revisorer, redovisningskonsulter, personalhandläggare, lönekonsulter är exempel på yrkesgrupper där rådgivning med säkerhet kommer att ske.

Kursmål

Kursens mål är att ge en genomgång av problemområdet samt visa på vikten av vissa goda rutiner hos en rådgivare. Genom granskning av tillämplig praxis får vi en förankring i gällande rätt på området.

Förkunskaper

Kursen kräver inga egentliga förkunskaper inom området, men förutsätter att deltagaren är väl förtrogen med hur företag normalt fungerar.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och och gjort de obligatoriska arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.