Skadestånd - ren förmögenhetsskada, en fördjupning

Skadestånd - ren förmögenhetsskada, en fördjupning

När exempelvis en konsult ger råd som leder till skada så är det oftast så kallad ren förmögenhetsskada. Det rör sig om sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Således en skada där någon lider en rent ekonomisk förlust. Normalt till följd av att man som konsult gett felaktiga råd.

Det kan till exempel vara att man gjort felaktigheter i bokföringen som leder till förhöjd skatt, programmeringsfel som gör att uppdragsgivaren måste kompesera kunder eller anställda, att en anställd agerat så att skada uppkommit eller andra situationer. Av den orsaken har konsulter oftast ansvarsförsäkringar som ska täcka den ekonomiska konsekvensen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Definitioner och lagar på området
 • Vårdslös rådgivning
 • Ansvar och ansvarsfärsäkringar
 • Rekvisiten för ren förmögenhetsskada
 • Rättsutvecklingen inom området
 • Gränsdragningsproblem
 • Olika tillitssituationer och dess rättspraxis
 • Aktuella domar

Ur kursinnehållet:

 • Definitioner och lagar på området
 • Vårdslös rådgivning
 • Ansvar och ansvarsfärsäkringar
 • Rekvisiten för ren förmögenhetsskada
 • Rättsutvecklingen inom området
 • Gränsdragningsproblem
 • Olika tillitssituationer och dess rättspraxis
 • Aktuella domar

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har eller kommer att ha kommersiella relationer som exempelvis företagare eller som arbetar som konsulter och rådgivare. Redovisningskonsulter och revisorer samt personer som arbetar med olika former av ekonomihantering som konsult torde ha direkt nytta av kursens innehåll.

Kursmål

Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, ha god kännedom om riskfaktorer och ansvar i samband med rådgivning, samt förståelse för konsultens roll.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper inom företagsekonomi och orgaisation, samt rådgivning.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.