Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Kursen behandlar området Ekonomisk familjerätt och den vänder sig till alla som vill ha god kunskap i den ekonomiska familjerätten och en förmåga att lösa praktiska problem inom ämnesområdet.

Kursen behandlar rättsreglerna om makars och sambors ekonomiska relationer, rättigheter och skyldigheter. I kursen behandlar vi reglerna under den tid man sammanlever såväl vad som gäller efter att sammanlevnaden upphört beroende på egen önskan eller dödsfall.


Den ekonomiska familjerätten är ett mycket viktigt område av juridiken som alla företagsrådgivare måste behärska.

Redovisningskonsulter och revisorer har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken. En företagsägares dödsfall kan få mycket stora konsekvenser för efterlevande om inte lämpliga åtgärder vidtagits genom samboavtal, testamente och/eller äktenskapsförord.

Vi visar genom exempel och för en fördjupande diskussion kring praxis.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

Äktenskap

 • Sammanlevnaden
 • Rådighetsinskränkningar
 • Äktenskap
 • Gåvor mellan makar
 • Makars egendom
 • Makars gemensamma bostad och bohag
 • Bodelning

Sambo

 • Sammanlevnaden Sambo
 • Samboavtal
 • Bodelning i samboförhållande
 • Vad som inte är samboegendom
 • Lotternas fördelning
 • Egen företagare och sambo

Arv

 • Arvsrätt
 • Arv - Sambo eller make/maka
 • Särkullbarn
 • Motiv för äktenskapsförord och testamente
 • Den legala arvsordningen
 • Makars arvsrätt
 • Kvotering och efterarv
 • Garantiregeln
 • Förskott på arv
 • Förskott som påverkar laglott

Testamente

 • Fördelar med testamente
 • Formalia

Rättsfall - praxis

 • Praxis inom olika områden av familjerätten

Ur kursinnehållet:

Äktenskap

 • Sammanlevnaden
 • Rådighetsinskränkningar
 • Äktenskap
 • Gåvor mellan makar
 • Makars egendom
 • Makars gemensamma bostad och bohag
 • Bodelning

Sambo

 • Sammanlevnaden Sambo
 • Samboavtal
 • Bodelning i samboförhållande
 • Vad som inte är samboegendom
 • Lotternas fördelning
 • Egen företagare och sambo

Arv

 • Arvsrätt
 • Arv - Sambo eller make/maka
 • Särkullbarn
 • Motiv för äktenskapsförord och testamente
 • Den legala arvsordningen
 • Makars arvsrätt
 • Kvotering och efterarv
 • Garantiregeln
 • Förskott på arv
 • Förskott som påverkar laglott

Testamente

 • Fördelar med testamente
 • Formalia

Rättsfall - praxis

 • Praxis inom olika områden av familjerätten

Målgrupp

Personer som behöver öka sin kompetens inom rubricerade juridikområden. Redovisningskonsulter, revisorer torde komma i kontakt med dessa frågor.

Kursmål

Kursdeltagaren ska med hjälp av kursen kunna analysera olika situationer där den ekonomiska familjerätten har betydelse, samt förstå när och hur man ska agera i olika familjerättsliga situationer.

Förkunskaper

Kursen kräver inga speciella förkunskaper, men vår kurs Rättsordningen - en introduktion kan ge en praktisk bakgrund och orientering till hur det svenska rättssystemet är uppbyggt.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.