Fallgropar och vanliga frågor i momssystemet

Fallgropar och vanliga frågor i momssystemet

Vi vänder oss till dig som ska hålla dig uppdaterad på vad som händer på momsområdet. Frågorna kring moms brukar vara både många och svåra. I den här kursen går vi också igenom ett urval av nyheter på momsområdet, både när det gäller ny lagstiftning, aktuella domar och ställningstaganden från Skatteverket.


Det är viktigt att du håller dig uppdaterad på momsreglerna och aktuell praxis.

För den som jobbar professionellt med redovisning finns det all anledning att hålla sig uppdaterad och påläst.

Kursen innehåller ett antal arbetsuppgifter med fördjupande kommentarer och nyttiga referenser.

Till kursen finns även ett omfattande referensmaterial som du kan använda för att fördjupa dig i vissa frågor eller för att gå tillbaka till vid behov.

Skatteexperten Ulrika Hansson går igenom ett antal områden som är aktuella för dig som jobbar på revisions- och redovisningsbyrå.

Kombinera denna kurs med vår kurs Nyhetsdag Moms. Länk till Nyhetsdag Moms här.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Allmänt om mervärdesskatt
 • När och till vem ska moms betalas?
 • Omsättning av vara eller tjänst
 • Omsättning av vara och leverans
 • Moms vid bytestransaktioner
 • Beskattningsunderlaget - exempel
 • Leasing eller avbetalningsköp
 • Bedömning - leasing eller avbetalning?
 • Nya mervärdesskattelagen
 • Säkerhetsöverlåtelse, förtäckt pantavtal
 • Avdragsrätten för moms och kravet på faktura
 • Konstaterade och befarade kundförluster
 • Brister i fakturans innehåll
 • I vilken period ska momsen redovisas?
 • Nya skattesatsdirektivet från EU
 • Sammansatta tillhandahållanden
 • Fallgrop vid bestämmande av skattesats
 • Utlägg
 • Vidarefakturering
 • Vouchers och presentkort
 • Moms i koncernförhållanden
 • Holdingbolags tjänster
 • Omvärdering i fall av koncerngemensamma tjänster
 • Momsregistreringens betydelse för ekonomisk verksamhet och avdragsrätt
 • Arbetsuppgifter med fördjupande kommentarer
 • Referensmaterial

Ur kursinnehållet:

 • Allmänt om mervärdesskatt
 • När och till vem ska moms betalas?
 • Omsättning av vara eller tjänst
 • Omsättning av vara och leverans
 • Moms vid bytestransaktioner
 • Beskattningsunderlaget - exempel
 • Leasing eller avbetalningsköp
 • Bedömning - leasing eller avbetalning?
 • Nya mervärdesskattelagen
 • Säkerhetsöverlåtelse, förtäckt pantavtal
 • Avdragsrätten för moms och kravet på faktura
 • Konstaterade och befarade kundförluster
 • Brister i fakturans innehåll
 • I vilken period ska momsen redovisas?
 • Nya skattesatsdirektivet från EU
 • Sammansatta tillhandahållanden
 • Fallgrop vid bestämmande av skattesats
 • Utlägg
 • Vidarefakturering
 • Vouchers och presentkort
 • Moms i koncernförhållanden
 • Holdingbolags tjänster
 • Omvärdering i fall av koncerngemensamma tjänster
 • Momsregistreringens betydelse för ekonomisk verksamhet och avdragsrätt
 • Arbetsuppgifter med fördjupande kommentarer
 • Referensmaterial

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med moms och redovisning och som behöver hänga med i aktuell lagstiftning och praxis kring momsen.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna hantera ett antal svåra frågor inom mervärdesskatteområdet som kan vålla problem samt har fått en uppdatering av vad som händer på momsområdet.

Förkunskaper

Man bör ha grundläggande kunskaper i mervärdesskatt. Kursen vänder sig i första hand till personer som hanterar momsfrågor i samband med praktiskt redovisningsarbete.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.