Bokföringsbrott

Bokföringsbrott

Brott mot bokföringsreglerna är bokföringsbrott och regleras i lagar och genom praxis. Många begår bokföringsbrott på grund av oaktsamhet och bristande kunskap, något som inte duger som ursäkt.

Det finns många risker förknippade med rollen som redovisningskonsult, revisor eller ekonomichef, men den känsligaste delen av redovisningskedjan kan faktiskt vara när man biträder med grundbokföringen.

Som redovisningskonsult och revisor finns det alltid risk att man blir en del av sina kunders misstag genom brist på uppmärksamhet, brist på kunskap eller bristande rutiner och erfarenhet.

Att företagens bokföring och rapportering är korrekt är avgörande för samhällsekonomin. Utan tilltro till företagsekonomin skulle vi ha svårt att över huvud taget göra affärer. Därför är bokföringsbrott allvarligt.

I den här kursen gör vi en kvalificerad genomgång av ämnet bokföringsbrott och ger många praktiska råd.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Bokföringsbrott – vad säger lag och allmänna råd
 • Vem eller vilka ansvarar när bokföringsskyldigheten åsidosätts
 • Företagarens ansvar
 • Redovisningskonsultens ansvar
 • Revisorns ansvar
 • Årsredovisning och årsbokslut
 • Vad innebär huvudsaklighetskriteriet
 • Straffrättsligt ansvar
 • Minska risken att bli del i bokföringsbrott
 • Praktiskt fördjupningsmaterial

Ur kursinnehållet:

 • Bokföringsbrott – vad säger lag och allmänna råd
 • Vem eller vilka ansvarar när bokföringsskyldigheten åsidosätts
 • Företagarens ansvar
 • Redovisningskonsultens ansvar
 • Revisorns ansvar
 • Årsredovisning och årsbokslut
 • Vad innebär huvudsaklighetskriteriet
 • Straffrättsligt ansvar
 • Minska risken att bli del i bokföringsbrott
 • Praktiskt fördjupningsmaterial

Målgrupp

Kursen väder sig till dig som arbetar med redovisning som konsult, revisor eller ekonomiansvarig på företag.

Kursmål

Målet med kursen är att ge deltagarna en orientering i vad bokföringsbrott är och hur man som konsult eller revisor kan motverka eller förhindra detta.

Förkunskaper

Du arbetar troligen redan med redovisnings- och företagsfrågor. Den som har grundläggande kunskaper om hur regelverken på redvisningsområdet är utformade har störst förutsättning tillgodogöra sig kursen.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 2,5 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.