Lön och utdelning i fåmansaktiebolag - skatteplanering 3:12 reglerna

Lön och utdelning i fåmansaktiebolag - skatteplanering 3:12 reglerna

I denna kurs går vi igenom skattereglerna som gäller beskattning av inkomster från utdelning och i samband med reavinster på andelsförsäljning hos ägare i fåmansföretag som också deltar aktivt i arbetet.

3:12-Reglerna för lön, utdelning och kapitalvinst är komplicerade och gäller den som äger andelar i ett fåmansföretag. Hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella reglerna? Beslut under 2023 om uttag av lön och ägande kommer att påverka kommande års utdelning.

Beslut under kalenderåret 2023 som påverkar löneuttaget kommer att få betydelse för hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas under kommande år.

Skatteplanering

Vad ska man tänka på och hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella skattereglerna.

Löne- och utdelningsplanering

Det finns en koppling mellan löneuttag och senare beskattning av utdelning. Det är ett antal parametrar som man måste kontrollera under kalenderåret 2023. Bland annat så påverkar löneuttaget hur stor utdelning som kan tas och beskattning av denna under kommande år.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Beskattning av tjänste- och kapitalinkomster
 • Vem omfattas av reglerna om fåmansföretag
 • När är man verksam i betydande omfattning
 • Samma eller likartad verksamhet
 • Utomståenderegeln
 • Gränsbeloppet - syfte och beräkning
 • Huvudregel eller förenklingsregel
 • Kapitalandelskravet
 • Ta ut rätt lön - lönekravet uppfylls kalenderåret 2022
 • Effekten av statliga bidrag
 • Möjligt att dela ut - den affärsmässiga aspekten
 • Vem ska ta ut lön för att uppfylla lönekravet
 • Utdelning eller lön - effekter av att välja

Ur kursinnehållet:

 • Beskattning av tjänste- och kapitalinkomster
 • Vem omfattas av reglerna om fåmansföretag
 • När är man verksam i betydande omfattning
 • Samma eller likartad verksamhet
 • Utomståenderegeln
 • Gränsbeloppet - syfte och beräkning
 • Huvudregel eller förenklingsregel
 • Kapitalandelskravet
 • Ta ut rätt lön - lönekravet uppfylls kalenderåret 2022
 • Effekten av statliga bidrag
 • Möjligt att dela ut - den affärsmässiga aspekten
 • Vem ska ta ut lön för att uppfylla lönekravet
 • Utdelning eller lön - effekter av att välja

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löner, redovisning och skattefrågor i fåmansaktiebolag. Det innebär i praktiken alla egna företagare som driver aktiebolag, redovisningskonsulter och redovisningspersonal i fåmansföretag.

Lägg märke till att möjligheten att få lågbeskattad utdelning 2024 till stor del beror på beslut under 2023.

Kursmål

Kursdeltagaren ska förstå vilka regler som gäller vid beskattning av utdelning i fåmansaktiebolag när ägaren har ett kvalificerat aktieinnehav. Här är det viktigt att den som sköter ekonomi och redovisning bevakar och vägleder i skatteplaneringen. Som redovisningskonsult är det viktigt att i god tid informera om hur man planerar för uttag av löner, förmåner och utdelning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i beskattningsrätt och viss erfarenhet av inkomstdeklaration.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.