Redovisningsdag med nyheter inom K2 och K3

Redovisningsdag med nyheter inom K2 och K3

Vad är det som händer på området externredovisning just nu? I den här kursen gör vi en genomgång av förändringar och nyheter i kommande uppdateringar av regelverken K2 och K3. Vi tittar också på vad som kan väntas i ett större perspektiv.


För den som arbetar på redovisningsbyrå som konsult eller revisor är K2 och K3 viktiga verktyg att behärska.

Kursen går systematiskt igenom föreslagna förändringar i båda regelverken och spanar även in i framtida utvecklingsområden inom externredovisningen.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Förändrade regler – hur och varför?
 • Bostadsrättsföreningar – nya krav och nya uppgifter i årsredovisningen
 • Kommande utformning av K2- OCH K3-regelverken
 • Vilka frågor har varit vägledande för Bokföringsnämnden?
 • Tidsplanen framåt och vad händer nu?
 • Regelverkens struktur
 • Nya tillämpningsområden
 • Vilka företag ska tillämpa K2 respektive K3 och hur resonerar BFN?
 • Förändringar i grundläggande principer
 • Granskning av speciella områden
  • Intäkter och kostnader
  • Balansräkningen
  • Tillgångar
  • Eget kapital och skulder
  • Tilläggsupplysningar
 • Framtidensspaning om redovisning
  • Bokföringsnämndens pågående projekt
  • Pågående lagstiftningsarbete
  • Modernisering av bokföringslagen
  • Digital ingivning av årsredovisningar
 • Bolag och brott - hur den kombinationen ska försvåras

Ur kursinnehållet:

 • Förändrade regler – hur och varför?
 • Bostadsrättsföreningar – nya krav och nya uppgifter i årsredovisningen
 • Kommande utformning av K2- OCH K3-regelverken
 • Vilka frågor har varit vägledande för Bokföringsnämnden?
 • Tidsplanen framåt och vad händer nu?
 • Regelverkens struktur
 • Nya tillämpningsområden
 • Vilka företag ska tillämpa K2 respektive K3 och hur resonerar BFN?
 • Förändringar i grundläggande principer
 • Granskning av speciella områden
  • Intäkter och kostnader
  • Balansräkningen
  • Tillgångar
  • Eget kapital och skulder
  • Tilläggsupplysningar
 • Framtidensspaning om redovisning
  • Bokföringsnämndens pågående projekt
  • Pågående lagstiftningsarbete
  • Modernisering av bokföringslagen
  • Digital ingivning av årsredovisningar
 • Bolag och brott - hur den kombinationen ska försvåras

Målgrupp

Kursen väder sig till dig som arbetar med redovisning som konsult, revisor eller ekonomiansvarig på företag.

Kursmål

Målet med kursen är att ge deltagarna en orientering i vad som sker på redovisningsområdet just nu och hur vi ska förbereda oss för nya regler.

Förkunskaper

Du arbetar troligen redan med redovisnings- och företagsfrågor. Den som har grundläggande kunskaper om hur regelverken på redovisningsområdet är utformade har störst förutsättning att tillgodogöra sig kursen.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.